Pozemkový úřad nevydal Německému řádu 1300 ha polí na Olomoucku

Pozemkový úřad nevydal Německému řádu bezmála 1300 hektarů zemědělské půdy na Olomoucku. Na pozemky, o které požádala Česká province Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se nevztahuje zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, řekla ČTK mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová. Německý řád se o nevydané pozemky bude se státem soudit. Zamítavé stanovisko pozemkového úřadu s týká 136 pozemků v okolí Bouzova, Dlouhé Loučky, Křivé, Veveří, Karlova a Paseky, o jejichž vydání Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě před časem požádala. "Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týkají předmětná rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání," uvedla Monika Machtová. Pracovníci krajského pozemkového úřadu v Olomouci podle ní zjistili, že Řád německých rytířů jako právní předchůdce České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě nepodal žádost o navrácení majetku zabaveného německou okupační správou po 29. září 1938. Navracení takto zabaveného majetku řešil zákon z roku 1946. Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě jako právní nástupce Řádu německých rytířů se proto podle Moniky Machtové k datu 25. února 1948, které je nyní rozhodné pro vydání nemovitostí církvím, nestala vlastníkem pozemků na Olomoucku.