Národní galerie musí církvi vydat obraz Madony z Veveří

Madona z Veveří, foto: Kristýna Maková

Národní galerie musí vydat církvi obraz Madony z Veveří. Byl namalován zřejmě před rokem 1350 a je připisován malíři z okruhu Mistra vyšebrodského oltáře. Madona z Veveří patří mezi nejcennější díla českého středověkého malířství a je jedním ze stěžejních děl expozice v Anežském klášteře v Praze.

Madona z Veveří,  foto: Kristýna Maková
O vydání obrazu rozhodl pravomocně pražský městský soud, když odmítl odvolání Národní galerie. Podle soudu se prokázalo, že obraz patří římskokatolické církvi a stát není jeho vlastníkem. Ten má teď jedinou možnost - dovolání k Nejvyššímu soudu, které ale nemá odkladný účinek.

Na obraz si dělala nárok farnost Veverská Bítýška. S návratem obrazu do kostelíka u hradu Veveří, kde nyní visí reprodukce, se ale podle faráře Marka Hlávky nepočítá. Farnost chce, aby obraz zůstal vystaven, existuje ale několik možností, kde to bude.

"Obraz byl původně umístěn v kapli Matky Boží, která se nachází asi půl kilometru od hradu Veveří. Tam byla kdysi vesnice, ale dneska ten kostelík stojí v polích. Tam byl obraz do roku 1932. Varianta, že by se vrátil na to původní místo, ve hře není. Tam bychom nedokázali zajistit jeho bezpečnost."

Podle soudce měla Národní galerie obraz v dlouhodobé zápůjčce

Obraz by měla národní galerie vrátit římskokatolické církvi nejpozději na začátku února. Galerie se o vzácný obraz prakticky stará od poloviny třicátých let. Farnost ve Veverské Bítýšce požádala o jeho vrácení před dvěma lety. Galerie to odmítla a tvrdila, že dílo získala už před rokem 1948 a tudíž ho církev nemůže v restituci žádat zpět. Církev argumentovala tím, že neexistuje od poloviny 18. století do roku 1958 dokument, podle kterého by o toto dílo přišla.

Do kaple ve Veveří se obraz Madony už nevrátí,  foto: Kristýna Mková
Podle soudce Milana Chmelíčka ho galerie měla v dlouhodobé zápůjčce a obraz prakticky znárodnila.

"Stát deklaroval jednoznačně svůj vlastnický nárok na tento obraz až přípisem z roku 1958, kdy bez dalšího prohlásil, že věc je ve vlastnictví státu. Před tím takto vlastnictví nikdy deklarováno nebylo."

Obě strany se před zahájením soudního sporu na vydání obrazu nedohodly. Podle právního zástupce církve Františka Severina galerie před podáním žaloby odmítla nabídku, že dostane obraz na 50 let do bezplatné výpůjčky za to, že uzná jeho církevní vlastnictví.

Kde lidé obraz uvidí, zatím jasné není

Kde lidé obraz znovu uvidí, není zatím jasné, před půl rokem bylo ve hře Diecézní muzeum v Brně, Arcibiskupské muzeum v Olomouci a Moravská galerie v Brně. Obraz ze 14. století má velikou cenu.

Madona z Veveří,  foto: Kristýna Maková
"Vím z dokumentů, že při zápůjčce tohoto obrazu v loňském roce na výstavu do Rakouska, se objevila v pojistné smlouvě částka 46 miliónů. Ale byla to jen pojistná hodnota, nikoliv tržní hodnota tohoto obrazu,"říká právník farnosti František Severin.

Cena obrazu může být i několik desítek miliónů korun. Madona z Veveří byla letos mezi devíti památkami, které vláda zařadila na seznam národních kulturních památek. Ty spadají pod nejvyšší státní ochranu.

Madona původně zdobila kostelík na hradě Veveří, který plnil ve středověku funkci farního chrámu pro osadu u hradu a širší okolí. V současnosti je pro veřejnost uzavřený.

Na konci 30. let se obraz v souvislosti s politickými událostmi ocitl v držení Ředitelství státních lesů a statků v Rosicích, ministerstva zemědělství a lesního hospodářství. V roce 1958 jej získala Národní galerie v Praze. Ta nyní zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu.