Pražská výstava obrazů Petra Brandla ukazuje lidské neřesti

Nejvýraznějšího českého barokního malíře Petra Brandla (1668 až 1735) prezentuje výstava, kterou uspořádala Národní galerie v Praze v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě. Byly pro ni vybrány malby, na kterých Brandl zpodobnil lidské neřesti. Jeho obrazy tak zaplňují postavy kuřáků, lidí holdujících alkoholu, falešných doktorů, mastičkářek či prostitutek. Podle kurátorky výstavy Andrey Rousové jde o první podobně pojatou výstavu, protože žánrovým námětům v českém barokním umění se zatím nevěnoval žádný historik umění. V Brandlových dílech se podle kurátorky neodráží jen osobnost tvůrce, ale i bohéma, jemuž nebyly neřesti a rozkoše cizí. "Brandl se tak objevuje ve zcela novém světle, vždy byl prezentován více jako malíř ve službách církve," uvedla Rousová. Brandlova díla s žánrovou tematikou jsou společně vystavena poprvé, některá dokonce zažijí svou premiéru. Soubornou výstavu děl Petra Brandla pořádala NG před 35 lety. Současná výstava potrvá do 24. dubna 2005.