Pražský arcibiskup Duka požehnal Leksellův gama nůž

Pražský arcibiskup Dominik Duka požehnal nový Leksellův gama nůž v Nemocnici Na Homolce. Přístroj slouží k ozařovací léčbě nádorů mozku, mozkových cévních chorob a mozkových onemocnění, jež vedou k poruchám hybnosti jako Parkinsonova choroba. Léčí se jím například i zelený zákal. Kromě ozáření mozku a hlavy na něm lze oproti původnímu gama noži provádět i zákroky v oblasti krku. Pásku slavnostně přestřihli spolu s Dukou ředitel nemocnice Vladimír Dbalý a první náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr. Zařízení za 130 milionů nahradilo přístroj, který byl zakoupen z celonárodní sbírky a na Homolce jako jediném pracovišti v ČR sloužil 17 let. Nový typ gama nože Perfexion byl od ledna v klinickém ověřovacím provozu, léčeno na něm bylo už 350 pacientů.

Nový model je plně robotizován. Ředitel Dbalý vyzdvihl zejména přínos nového gama nože pro pacienty. "Je na výrazně vyšší úrovni. Je rychlejší, pro pacienty i personál pohodlnější a rozšíří možnosti léčby. Kromě ozáření mozku a hlavy lze na něm provádět i zákroky v oblasti krku," řekl. Ozařovací léčba na gama noži nahradí v řadě případů riskantní otevřenou operaci a umožní vyléčit nemocné, u nichž otevřená operace není možná. Nový přístroj umožní podle primáře také zkrátit dobu ozařovací léčby.

Autor: Peter Gabaľ