Před 55 roky byl zaveden státní znak socialistického Československa

Zákonem ze 17. listopadu 1960 získalo Československo nový státní znak, který navenek završil červencovou změnu názvu země na Československou socialistickou republiku. Tradiční dvouocasý český lev sice ve znaku zůstal, jinak ale dílo malíře a grafika Milana Hegara rezignovalo na dodržování heraldických pravidel. Namísto tradičního štítu byl lev umístěn na husitské pavéze a královskou korunu nahradila nad jeho hlavou pěticípá rudá hvězda. Slovensko pak úplně přišlo o svůj symbol, dvojramenný kříž na třech pahorcích, již od první republiky umístěný na prsou heraldického zvířete. Nahradil jej zcela nový znak, modré pohoří Kriváň, na němž hoří vatra symbolizující Slovenské národní povstání. Socialistický státní znak platil téměř 30 let, změnu přinesl až listopad 1989.