Pochází z roku 1315. Znak Brna se řadí k nejstarším městským znakům v Česku

Znak Brna na portálu Staré radnice

Nejstarším doloženým a dochovaným městským erbem se v Česku pyšní Brno. Doklady o jeho užívání pocházejí z druhého desetiletí 14. století a už tehdy měl podobu, jakou má dnes. Na rozdíl od znaků jiných měst velice jednoduchou. Nenajdete na něm žádné zobrazení lvů, rytířů, městských bran či kopí. Je to jednoduchý gotický štít s červeno - bílými pruhy, které původně byly stříbrné.

Nejstarší vyobrazení erbu města Brna na pečeti pochází z roku 1315. Tedy asi 70 let po tom, co český král Václav I. povýšil Brno na město (1243). A tento znak má Brno i v současné době. Z Publikace Petra Houzara Brněnské symboly. Pečeti, znaky a vlajky Brna a jeho městských částí, kterou vydalo statutární město Brno, se ale dozvíte, že podoba znaku se v průběhu doby měnila.

Znak města Brna z roku 1646 | Foto:  Vojenský historický ústav

Například, že v původní podobě užívalo Brno svůj erb až do třicetileté války. Když se během ní jako jediné město na Moravě ubránilo obléhání švédskými vojsky, čímž umožnilo rakouské říši zformování nové armády, odměnil Brnu v roce 1646 moravský markrabě a římský císař Ferdinand III. nová privilegia včetně polepšení znaku. A začal se užívat znak s panovníkovou iniciálou F. III. a s černým dvouhlavým orlem.

Polepšení používalo Brno až do roku 1934, kdy se městské zastupitelstvo usneslo, že císařský orel v erbu neodpovídá „nové politické situaci“ a byl odstraněn. Od té doby zase platí původní znak z roku 1315, tedy červený štít se čtyřmi pruhy. Počet i šířka pruhů se ustálil až postupem času a lze se setkat s různými variantami. Nyní je nejvrchnější bílý pruh výrazně užší než ostatní.

Znak Brna na vyobrazení z roku 1493 | Reprofoto z knihy Znaky a pečeti Jihomoravských měst a městeček od Jaroslava Dřímala a Ivana Štarhy,  nakl. Blok

Původ znaku

Historický znak Brna na kapli sv. Jiří v Litovli | Foto: Gampe,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

Původ brněnského znaku je zastřený tajemstvím. Klasická erbovní pověst k němu neexistuje. Podle některých výkladů je ale inspirován soutokem Svratky a Svitavy, dvou řek, na kterých Brno kdysi vzniklo.

Protože Svratka a Svitava nejsou stejně mohutné, je horní bílý pruh (původně stříbrný) - znázorňující menší řeku Svitavu - poloviční než zbylé pole znaku. Červené pruhy symbolizují město Brno jako rozdělovatele těchto řek, které se stékají na jih od města.

Bitva u Lehnice | Zdroj: public domain

Podle některých teorií je znak Brna spojován s vpádem Mongolů do střední Evropy v roce 1241, kdy se některé části armády těchto obávaných nájezdníků dostaly až do zemích Koruny české. Předpokládá se, že znak Brna je odměnou za statečný čin některého z Brňanů sloužícího v královsko-císařském vojsku, které se utkalo s Mongoly v bitvě u Lehnice.

klíčová slova:

Související

  • Česká nej

    Největší, nejmenší, nejrychlejší, nejkrásnější, .... jedinečné.