Státní znak. Jak se do něj dostal exotický lev?

Jak se exotický lev dostal do erbu naší země? Víte, že jeho počátek se datuje už do 12. či 13. století? Státní znak Česka je výsledkem poměrně složitého vývoje. Poprvé byl vyobrazený v Pasionálu abatyše Kunhuty. Čtvrcený štít použil Jan Lucemburský. A v 60. letech dokonce lev přišel o korunku. Dnešní podobu vytvořil heraldik Jiří Louda.

Socha Bruncvíka na Karlově mostě v Praze | Foto: Jaroslav Smrž,  Radio Prague International

Je Den vzniku samostatného Československého státu. A právě státní znak patří ke státním symbolům.

Z historie se dochovala legenda, která vypráví příběh o získání lva do českého erbu. Je to báje o knížeti Bruncvíkovi, jehož příběh sepsal i Alois Jirásek. Podle legendy zachránil život lvu, kterého chtěl zabít drak. Lev s ním pak věrně putoval po světě. A po návratu vymaloval lva i do svého erbu.

První vyobrazení lva je v Pasionálu abatyše Kunhuty

Dalimil ve své kronice v roce 1158 píše, že stříbrného lva na rudém poli získal do erbu český kníže Vladislav II. A to od Fridricha Barbarossy za pomoc při dobývání Milána.

Plamenná orlice z knihy Přemyslovci: Budování českého státu | Foto: Adriana Krobová,  Český rozhlas

Hlavním symbolem českého krále byla původně svatováclavská orlice. První doklad existence stříbrného dvouocasého lva pochází až z roku 1247, kdy jej jako své erbovní znamení přijal markrabě moravský Přemysl Otakar II.. Když zdědil královský trůn, stal se lev znakem českého krále. Mimochodem, nejstarší barevné vyobrazení českého lva je v Pasionálu abatyše Kunhuty, královské dcery. Tato vzácná kniha byla v roce 2005 prohlášena za národní kulturní památku.

Symbolika vyobrazená v knize Přemyslovci: Budování českého státu | Foto: Adriana Krobová,  Český rozhlas

Lev představuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu. Český lev se odlišuje od ostatních lvů používaných jinými státy především tím, že má dva ocasy. Historici dodnes diskutují o tom, proč to tak je.

Obě orlice v našem znaku, moravská i slezská, jsou historicky doložené od 13. století. Zvláštností moravské orlice je šachování. Počet polí šachovnice nebyl nikdy stanovený, a tak se jejich velikost často liší.

Čtvrcený štít použil Jan Lucemburský

Nástěnná malba z domu U kamenného zvonu v Praze  (počátek 14. století) | Foto: Adriana Krobová,  Český rozhlas

Velký státní znak má podobu čtvrceného štítu. Takové uspořádání znaku použil na své pečeti na začátku 14. století už král Jan Lucemburský. V prvním a čtvrtém poli byl, tak jako dnes, dvouocasý lev.

Za vlády Marie Terezie se ve znaku objevily symboly Moravy a Slezska. Vznikl tak znak v mnoha směrech velmi podobný tomu dnešnímu. Po vzniku samostatné Československé republiky byl státní znak potvrzený zákonem z 30. března 1920. K českým znakům se přidal i znak Podkarpatské Rusi. Návrh znaku připravil na základě ankety Jaroslav Kursa z ministerstva vnitra.

Korunku nahradila pěticípá hvězda

Český lev na odznaku STB | Foto: Merimac1,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 4.0 DEED

V roce 1960 přišel lev o korunku, kterou nahradila pěticípá hvězda. Po roce 1990 se velký znak znovu objevil mezi státními symboly. A po rozpadu Československa se původní český lev dostal do znaku České republiky.

Dnešní podoba se užívá od roku 1993 a vytvořil ji heraldik Jiří Louda. Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech, stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém a třetím poli jsou orlice - znak Moravy a Slezska.

Dvoutunový státní znak,  který našli vojenští nadšenci v internetové aukci | Foto: Josef Ženatý,  Český rozhlas
klíčové slovo: