Česká vlajka slaví 85 let

Aleš Brožek, foto: ČTK

České vlajce je 85 let. Bylo právě 30. března 1920, když Národní shromáždění schválilo zákon, který určoval podobu státní vlajky a státních znaků. Zatímco znaky se postupně měnily, vlajka zůstala. Tvář jejího autora však veřejnost nezná. Jak se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové, nedochovala se totiž jediná jeho fotografie.

Aleš Brožek,  foto: ČTK
Většina badatelů se shodla na tom, že autorem vlajky byl Jaroslav Kursa. Jak uvedl ředitel Severočeské vědecké knihovny Aleš Brožek, který se věnuje historii české vlajky, Kursa byl členem kolektivu znakové komise. Byl nejvíce výtvarně nadaný a patrně to byl on, kdo přišel s nápadem modrého klínu.

"Vlajka nemohla být bíločervená. To už byla vlajka užívaná Rakouskem a Polskem. Bylo tedy nutné přidat další barvu a tou byla modrá. To byly také slovanské barvy - bílá, červená a modrá. A zřejmě to byl Jaroslav Kursa, kterého napadlo nedat na vlajku modrou barvu ve formě nějakého proužku, ale ve formě klínu nebo trojúhelníku."

Ví se něco bližšího o Jaroslavu Kursovi?

"To je právě smutná věc. Jaroslav Kursa byl archivář - pracoval v archivu ministerstva vnitra. Když zemřel, tak jeho manželka, která ho o více než deset let přežila, zanesla do archivu jeho pozůstalost, která byla docela pěkně uspořádána. Ale to, co bych rád získal - fotografii Jaroslava Kursy, to tam nebylo. Po té se snažím už několik desítek let pátrat. Bohužel neúspěšně. Je to méně běžné jméno, ale on zemřel bezdětný."

Setkal jste se už s někým ze vzdálenějších potomků, kdo alespoň znal to jméno nebo se tak jmenoval?

Aleš Brožek s překreslenými návrhy české vlajky,  foto: ČTK
"Ozvala se mě jedna paní, která o manželce Jaroslava Kursy tvrdí, že to je její prateta. Bohužel už je to dlouhá doba, takže ta paní si pratetu pamatovala už dost mlhavě. Vyprávěla mi pár údajů, podle nichž jsem se dozvěděl, že manželka Jaroslava Kursy byla dost pádná a řízná, zatímco on byl spíše člověk ušlápnutý, žijící "pod pantoflem", ovšem fotografii neměla."

Kursa nebyl jediným člověkem, kterému se v minulosti připisovalo autorství české vlajky. V 60. letech se například všeobecně soudilo, že jejím autorem je akademický malíř Jaroslav Jareš.

"Ten měl výstavu, kde ukazoval návrhy své vlajky. Ovšem badatelé zjistili, že došel ke stejnému závěru a ke stejné myšlence jako členové znakové komise, ale bohužel nebyl jejím členem, takže není pravým autorem."

Aby výčet možných autorů české vlajky byl úplný, je třeba zmínit také Josefa Knedlhanse. Zejména Čechoameričané jsou podle ředitele Brožka přesvědčeni, že právě on, český rodák, který žil a zemřel v Americe, je autorem české vlajky. Brožek však na základě svého bádání nepovažuje tuto hypotézu za pravděpodobnou.

"Je pravda, že Josef Knedlhans se do Ameriky vystěhoval již na začátku 20. století, byl velice aktivní Sokol a údajně také když v roce 1918 přijel do Ameriky Tomáš Garrigue Masaryk, tak ho vítal vlajkou, na které měl být modrý klín. Ta vlajka se měla podobat té, která byla přijata až o dva roky později v roce 1920. Je to bohožel jen jeho tvrzení, nedochovala se fotografie. Dochovala se sice vlajka, která je s modrým klínem, ale nedá se určit, jestli byla vyrobena už v roce 1918 nebo až po přijetí zákona o našich státních symbolech 30. března 1920."

Jak dlouho se zabýváte historií české vlajky?

"Když to spočítám, tak bych řekl, že to bude už 35 let. Už jsem lecos vybádal, objevil, ale bohužel fotografii zatím ne."