Přehled tisku

Výběr z článků z českých deníků s datem 1. listopadu připravila Milena Štráfeldová.

Všechny české deníky se na titulních stránkách věnují středeční volbě nového generálního ředitele České televize. Stal se jím její dosavadní prozatímní ředitel Jiří Balvín. Jak uvádějí Lidové noviny, Balvín by ve funkci řádného šéfa veřejnoprávní televize chtěl být mnohem tvrdší než dosud. Jako prozatímní ředitel ČT totiž prý neměl dostatečně silný mandát k tomu, aby mohl televizi reorganizovat. ˝Začíná mi normální, těžká, každodenní, mravenčí práce,˝ řekl Balvín bezprostředně po oznámení svého vítězství. Poté však vystoupil člen televizní rady evangelický farář Svatopluk Karásek. Prohlásil, že zvolení Jiřího Balvína generálním ředitelem je pro něj natolik nestravitelné, že se rozhodl okamžitě na svou funkci v radě rezignovat. Karásek ovšem nebyl jediný, kdo chtěl ze svého postu v radě odejít. ˝Rozhodnutí mého kolegy mě nepřekvapilo, protože nebyl jediný, kdo o rezignaci z rady uvažoval,˝ potvrdila členka rady farářka Jana Šilerová, aniž chtěla uvést konkrétní jméno, napsaly Lidové noviny.

K volbě Jiřího Balvína se vrací i komentář Mladé fronty Dnes. Na Velikonoce míváme kraslice, v létě dovolenou a kolem Vánoc nového ředitele České televize, píše list. Nebo spíš staronového: stal se jím prozatímní šéf Kavčích hor Jiří Balvín. Nemohli jsme si tedy odpustit všechny ty drahé volební tanečky, spory, sázky, tipy, odhady a zákulisní tahanice? Nemohli. I když necháme stranou diktát zákona, ono to přece jen zazvoní, když se řekne, že Balvín vzešel vítězně z líté bitvy silných soupeřů! Kdežto doznání - lepšího jsme nenašli, no tak jsme ho ve funkci potvrdili - by znělo stejně poraženecky a šedivě jako celá ČT posledních let. Pomalu se z toho stává folklor. Nejdřív se zarytě hledá spasitel "zvenčí", který by tou zamřelou usedlinou pořádně zamíchal. Pak se zavzpomíná, jak neslavně dopadla éra, v níž televizi vládl právě nováček z úplně jiného světa, a počne se volat po zkušeném profesionálovi. Jenže zkušenost, čert aby to vzal, zase mají jen lidé, kteří Českou televizí prošli. Někteří pracovali i pro jiné stanice; to však v tuzemsku není výhodná praxe, nýbrž velezrada! A radní volí jistotu. Ostatně k folkloru patří i fakt, že jistota ředitelování se v ČT nebere tak vážně: do příštích Vánoc může být jiný ředitel, jiná televizní rada, uvádí Mladá fronta Dnes.


Podle Mladé fronty Dnes policisté, kteří budou odsouzeni třeba za úplatkářství, krádež nebo podvod, odejdou od policejního sboru s vysokou rentou. Počítá s tím návrh zákona o služebním poměru, který v pondělí schválil sociálnědemokratický kabinet. Podle návrhu bude mít na každoměsíční "výslužné" nárok každý příslušník, jenž odslouží nejméně patnáct let. A nebude odsouzen za zvlášť závažný trestný čin či zločin, na něž trestní zákon v horní hranici sazby pamatuje minimálně osmiletým vězením. Za zvlášť závažné trestné činy se považuje například vlastizrada, teroristické činy, vražda či braní rukojmích. Dnes zákon říká, že policista je propuštěn bez nároku na výsluhu při porušení služební kázně či porušení přísahy. Může tedy stačit, aby se dopustil přestupku. Policista musí nyní rovněž odejít, když ho soud potrestá za jakýkoliv úmyslný trestný čin. Vládní návrh zákona tak v porovnání se současnou právní normou podstatně zvýhodňuje policejní delikventy. Avšak i současný systém má mezery: policisté, které začne zvláštní policejní jednotka stíhat, odcházejí ze služby na vlastní žádost ještě před Pravomocným rozsudkem. Tím získají nárok na veškeré finanční výhody, měsíční rentu i více než stotisícové jednorázové odchodné. Příslušník s patnáctiletou praxí, jenž vydělává průměrný policejní plat dvacet tisíc korun, by podle vládního zákona měl pobírat po odchodu do civilu tři tisíce korun. Měsíc co měsíc až do důchodového věku. S počtem odsloužených let se renta ještě zvyšuje. Inspekce při tvorbě zákona požadovala rozšíření spektra případů, kvůli kterým by byla renta policistům odebrána. Proč se tento návrh neprosadil? - ptá se list. "Vycházíme z toho, že příslušník, který se dopustí jednání, jež je excesem v porovnání s jeho dlouhodobou službou v rizikových podmínkách, v přísnější kázni, kdy za časově náročnou práci nedostává odpovídající odměnu, nesmí být trestán odnětím nároků. Smysl výsluhového příspěvku spočívá v kompenzaci za výše uvedené nepříznivé podmínky služby," citoval oficiální zdůvodnění Jiří Hájek z ministerstva vnitra, které tento kontroverzní návrh zákona připravovalo.


Jak uvádějí Lidové noviny, česko-rakouský spor o jadernou elektrárnu Temelín začíná vyvolávat vážné rozepře i v církvi. Někteří katoličtí duchovní v jižních Čechách vyčítají svým rakouským kolegům, že se aktivně účastní protitemelínské propagandy a slouží bohoslužby při blokádách hranic. Většina jihočeských církevních představitelů totiž se spuštěním Temelína souhlasí a aktivní účast duchovních v boji proti elektrárně považuje za zneužívání postavení církve. Českým církevním představitelům nevadí ani tak samotná bohoslužba při demonstracích, jako spíše fakt, že rakouští církevní představitelé v rámci svých projevů přímo vyzývají k odstavení Temelína. Role rakouské církve v boji proti Temelínu je čím dál tím výraznější. Na poslední demonstraci na hraničním přechodu Guglwald/Přední Výtoň, spojené s bohoslužbou, byl katolický kněz Franz Lindorfer hlavním řečníkem. Jadernou energetiku označil za nečistý zdroj energie, jehož využívání odporuje Božím zákonům, a zmínil ohrožení životů v okolí nebezpečné temelínské elektrárny. Aktivisté přitom českým církevním představitelům vyčítají, že se aktivně nezajímají nejen o bezpečnost Temelína, ale vůbec o ekologii jako celek. ˝Když jsme na hřbitově u elektrárny stavěli kříž na památku obětem katastrofy v Černobylu, marně jsme sháněli kněze, který by alespoň pronesl modlitbu,˝ řekla Jaroslava Brožová z ekologického hnutí Jihočeské matky.


Mladá fronta Dnes uvádí, že projekt porodních domů, v němž by mohly ženy rodit jen za asistence porodních asistentek, narazil na odpor ministerstva zdravotnictví. "Stavíme se k projektu rezervovaně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Antonín Malina. Návrh na zřízení porodních domů předaly letos nezávisle na sobě dvě porodní asistentky. V jimi navržených porodních domech by ženy rodily v intimním prostředí, bez uklidňujících léků a lékařských zásahů do porodu. V případě komplikací by byl lékař přivolán a rodička převezena do klasické porodnice. Ministerstvo trvá na tom, aby ženy rodily pod dohledem lékaře. Argumentuje i tím, že republika má jednu z nejnižších kojeneckých úmrtností. Loni činila 4,1 promile, nižší mělo jen Švédsko a Japonsko.


Podle deníku Právo se v posledních několika letech ročně rodí v ČR asi 2000 dětí umělým oplodněním, tzv. ze zkumavky. Jsou to zhruba dvě procenta všech narozených dětí v roce. Podle doktora Tonko Mardešiče z pražského Centra asistované reprodukce v ČR neubývá neplodných párů, a tak zřejmě umělé oplodnění i nadále bude jedinou cestou, jak lidé mohou mít vlastní dítě. V ČR je nyní 15 center asistované reprodukce a počet cyklů umělého oplodnění se ročně ustálil na osmi tisících, což odpovídá trendu hospodářsky rozvinutých zemí. Náměstek ministra zdravotnictví Antonín Malina uvedl, že v léčbě neplodnosti, ale i v péči o novorozence patříme k nejvyspělejším státům v Evropě, a dokonce úmrtnost dítěte těsně před porodem, při něm a těsně po porodu je nejnižší v Evropě a jedna z nejnižších na světě.


Jak uvedl deník Právo, letošní poslední říjnový den byl nejteplejší za 226 let, kdy se pravidelně denně v pražském Klementinu měří teploty. Ve středu odpoledne zde naměřili 22,7 stupně a dosavadní rekord z roku 1942, který byl 17,8 stupně, byl tak překonán o téměř pět stupňů. Na dalších místech republiky, zejména v jižních Čechách, měli včera dokonce 25 stupňů. Přesto takto teplé počasí končí a blíží se mrazy. Jestliže jsme však včera chodili po ulici v tričku, v příštích dnech to už bude na teplou bundu. Na horách má mrznout a padat sníh. "Ochlazení bude citelné, na horách až kolem bodu mrazu.