Přemalby Dürerovy Růžencové slavnosti byly větší, než se soudilo

Z průzkumů obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost vyplývá, že rozsah oprav díla byl větší, než se dosud odborníci domnívali. To, co bylo v některých případech považováno za originál, jsou přemalby. Sdělil to akademický restaurátor Adam Pokorný. Zjištěné poznatky přispějí k přesnému rozlišení původní Dürerovy malby a zásahů z barokní doby, kdy dílo také pravděpodobně v roce 1663 restauroval Karel Škréta. Olejomalba na dřevěné desce patří k jednomu ze stěžejních děl Sbírky starého umění Národní galerie. NG tímto průzkumem hrazeným z fondů Evropské unie mapuje i možnosti restaurátorského zásahu, jež by pomohl potlačit následky kontroverzního ošetření obrazu v 19. století Johannem Grussem.