Při rekonstrukci českolipského divadla objevili středověkou dřevěnou studnu

Archeologové během probíhající rekonstrukce českolipského Jiráskova divadla nalezli zachovalou dřevěnou studnu. Pracovníci českolipského muzea ji odkryli v základech budovy, pod vrstvou betonu a kamení. Studna pochází pravděpodobně z období středověku, přesné stáří zjistí archeologové až z analýzy dřeva. To se zřejmě uchovalo díky spodní vodě a jílovému podloží.