Přibývá lidí s delším ošetřovatelským volnem

Přibývá Čechů, kteří si berou dlouhodobější ošetřovatelské volno, aby se mohli starat o své blízké. V prvním pololetí jich podle dat České správy sociálního zabezpečení bylo 6900 - to je o 900 víc než loni a o 1800 víc než předloni. Volno si podle úřadu berou většinou ženy. Za první půlrok se na ošetřovném vyplatilo zhruba 80 milionů korun.

Dlouhodobé ošetřovatelské volno se v Česku zavedlo od června 2018. Trvat může až tři měsíce. Mohou ho získat zaměstnanci i živnostníci, kteří si platili nemocenské pojištění a potřebují se postarat o blízkého s vážnou nemocí nebo třeba po operaci. Z něj pak mohou pobírat 60 procent vyměřovacího základu svého příjmu. Kvůli stárnutí populace potřeba péče podle expertů dál poroste.