Příprava dostavby Temelína podle studie ČEZ nenaruší přírodu

Přípravě na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín nebrání podle dokumentace k projektu nic, co by mohlo narušit životní prostředí. Dokumentaci, kterou nechal vypracovat ČEZ jako investor, zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Nyní se k ní může vyjádřit veřejnost, informovali novináře zástupci firmy ČEZ a zpracovatelé dokumentace. Zakázka na výstavbu bloků má mít hodnotu až 500 miliard. Dokumentace, pětisetstránkový materiál, jehož součástí je 2000 stran příloh, obsahuje základní údaje o záměru dostavby dvou bloků jaderné elektrárny, hodnotí a zkoumá její možné vlivy na ovzduší, vodu, hlukovou situaci, půdu, přírodní zdroje, kulturní památky nebo dopravní infrastrukturu. Pro ČEZ materiál připravila SCES - Grup ve spolupráci s firmou Amec. Při hodnocení byly vybrány nejméně příznivé vlivy u každé z posuzovaných oblastí, například největší možný odběr vody či produkce páry nebo nejhlučnější zdroj, uvedl zpracovatel dokumentace Jan Horák. Metodu, kterou analýza využívá, používají i jiné země a umožňuje komplexně posoudit vlivy záměru ve chvíli, kdy není vybrán dodavatel. Kvůli dostavbě bude potřeba řada investic do infrastruktury. ČEZ bude financovat například vybudování protihlukových stěn, rozšíření silnic nebo obchvaty obcí.