České organizace proti atomu s blokádami nesouhlasí

Foto: ČTK

V pondělí opět rakouští odpůrci temelínské jaderné elektrárny blokovali dopravu na hraničním přechodu. Jako důvod pro svou akci uvedli nespokojenost s realizací dohodnutých bezpečnostních opatření v jaderné elektrárně Temelín. Konkrétním podnětem se pak pro ně stalo kolaudační rozhodnutí z poloviny prosince, které umožňuje zahájit běžný provoz v prvním bloku elektrárny. Na české straně přechodu byl v pondělí i český pozorovatel z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí Pavel Vlček.

Foto: ČTK
"Tisková konference nebyla, už na hranicích byla fronta, asi půl kilometru za hranicí stojí přes silnici nákladní vůz s prázdnou přední pneumatikou a z toho důvodu je zablokovaná silnice. Na tom autě jsou transparenty "Stop Temelin" a kolem auta jsou aktivisté taky s transparenty. Sdružení Atomstopp oznámilo, že "budou následovat blokace hraničních přechodů s Českou republikou, blokády se budou konat na různých hraničních přechodech a doba trvání těchto blokád se bude rovněž různit. Slib odpůrců jádra, že již nebudou blokovat hraniční přechody, padl společně s nedodržováním dohody z Melku," říkají zástupci sdružení Atomstopp OberÖstereich.

"Blokády hraničních přechodů budou trvat tak dlouho, dokud rakouská spolková vláda nezmění svoji dosavadní politiku vůči České republice a nezačně trvat na úplné realizaci úmluv Bruselské dohody. Pouhé pokračování blíže nespecifikovaného dialogu o bezpečnostních otázkách, který oznámila rakouská vláda, nestačí k tomu, aby se stala jaderná elektrárna v Temelíně bezpečnější. Nečinným přihlížením a mlčením ztratí spolková vláda veškerá práva na přislíbená bezpečnostní vylepšení v této elektrárně," píše se v jejich prohlášení."

Foto: ČTK
Jaké stanovisko jste tam přijel reprezentovat vy jako zástupce Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí?

"Přijel jsem se sem podívat jako neaktivní zástupce českých neziskových protiatomových organizací, které jsou toho názoru, že tato blokádní činnost je kontraproduktivní. S jihočeskými protiatomovými organizacemi jsme se shodli, že případné další blokády nebudeme podporovat. Pouze morálně, tzn. případnou návštěvou nebo komentáři, ale nebudeme blokovat dálnici."

V jakém ohledu vaše Iniciativa kritizuje jadernou elektrárnu Temelín?

"Bylo dříve prezentováno, že tato elektrárna je prototypové zařízení, dnes po pěti letech provozu se to podle nás plně ukazuje. Má stále problémy, třeba za loňský rok vyrobila tato elektrárna o 20 procent méně energie, než měla. Od začátku jejího provozu tam vzniklo více než 80 různých technických problémů, díky kterým docházelo k odstávkám."

Foto: ČTK
Rakouské organizace tvrdí, že není dodržena dohoda z Melku. Můžete vysvětlit, v jakém ohledu?

"Co se týče melkského procesu, byla slíbena bezpečnostní vylepšení elektrárny, a ne pouze diskuse o nich. Tohle třeba konstatoval předseda sdružení Atomstopp Roland Egger. je tam třeba vysoce energetické potrubí na úrovni 28,8 m, tedy dvě potrubí, která vedou vedle sebe, mezi nimi se měla postavit dělící stěna, která tam zřejmě nikdy nebude. To je příklad jedné bezpečnostní otázky, na které tlačí okolní země jako Rakousko nebo Německo,"

říká Pavel Vlček z Iniciativy pro ochranu životního prostředí. Dohody uzavřené v rakouském klášteře Melk si odpůrci Temelína vynutili v závěru roku 2000 pomocí série hraničních blokád. Součástí dokumentu je i závazek rakouské strany zachovat nerušený provoz na hranicích.