Temelín stále budí odpor

0:00
/
0:00

Domácí ekologické organizace i odpůrci v sousedních zemích se v uplynulých dnech pustili do nové vlny kritiky temelínské jaderné elektrárny. Proč?

Ministerstvo životního prostředí koncem června zveřejnilo hodnocení vlivů plánovaných reaktorů jaderné elektrárny v Temelíně. Pětisetstránkový materiál obsahuje údaje o plánu dostavby dalších dvou bloků, hodnotí a zkoumá její možné vlivy na ovzduší, vodu, hlukovou situaci, půdu, přírodní zdroje nebo kulturní památky. Ke zprávě se nyní může vyjádřit veřejnost, dotčené obce, správní úřady i ekologické organizace. A ty své příležitosti využily. Podle čtveřice organizací, podporovaných další desítkou subjektů, má dokumentace zásadní nedostatky a měla by být ministerstvem vrácena společnosti ČEZ k dopracování.

Monika Machová-Wittingerová z organizace Jihočeské matky,  Edvard Sequens ze sdružení Calla a Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí vystoupili 2. září na tiskové konferenci,  kde se vyjadřovali k plánované výstavbě dalších bloků v JE Temelín,  foto: ČTK
"Není tam zhodnocena jiná varianta, než stavby jaderných reaktorů, přestože varianta vývoje české energetiky je i jiná. Celé hodnocení je zúženo čistě na hodnocení reaktorů a nikoliv všech těch souvisejících dopadů od těžby uranu po odpad, souvisejících staveb. A ta třetí, že je tam použita jenom jakási virtuální elektrárna z maximálních možných dopadů jednotlivých typů. Ale tím pádem není možné vyhodnotit konkrétní dopady konkrétních typů reaktorů," shrnul Edvard Sequens se sdružení Calla.

Marta Heveryová ze sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín doplňuje: "Není řešen pád těžkého dopravního letadla, cílený útok a únik v důsledku nadprojektové havárie."

Podle nařízení Evropské unie je Česká republika povinna informovat také obyvatele příhraničních regionů sousedních zemí. Zatímco v německých spolkových zemích Bavorsku a Sasku posudek na Temelín nevyvolal velký zájem, jiná situace je v Rakousku. Jeho obyvatelé se mohou téměř do konce září písemně obracet na české ministerstvo životního prostředí, což se skutečně děje.

Spolková země Horní Rakousy, která sousedí s jižními Čechami, zahájila internetovou kampaň proti dostavbě Temelína. Aktivisté z organizace Atomstopp posílají své námitky proti elektrárně nejvyšším českým ústavním činitelům. Rakouští Zelení k témuž vyzvali širokou veřejnost, pro kterou připravili vzorovou stížnost. Ústředním bodem těchto snah je tvrzení, že elektrárna je poruchová a nebezpečná, a požadavek na její odstavení.

Společnost ČEZ se ale brání vyjádřením, že analýza splnila všechny legislativní požadavky. A za pravdu jí dává také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, podle níž zpráva dostatečně hodnotí možná rizika a dopady:

"Metoda, která je použita pro hodnocení dopadů projektu, to je obvyklá metoda, ke které se ve světě přistupuje. V poslední době k ní přistoupilo například Finsko nebo Litva. Bere opravdu tu nejhorší možnou kombinaci vlivů na životní prostředí, ty nejhorší možné parametry, které mohou nastat. To znamená ten konkrétní vybraný reaktor už může být přinejhorším stejný, ale spíše lepší."