Ministři si chtějí "posvítit" na Temelín

AKW Temelin

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman chce vyšetřit opakované úniky mírně radioaktivní chladící vody v jaderné elektrárně Temelín a vyvodit z nich důsledky, například organizační změny v elektrárně. I když tyto úniky zřejmě nepředstavují žádné bezpečnostní riziko, velmi negativně ovlivňují česko-rakouské vztahy.

V Temelíně tento týden opět unikla mírně radioaktivní voda - už podruhé během sedmi dnů. Stalo se to na odstaveném bloku jaderné elektrárny při tlakové zkoušce, kterou se ověřuje těsnost zařízení po jeho montáži. Asi tisíc litrů chladící vody s kyselinou boritou bylo podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře standardním způsobem odvedeno do nádrže k tomu určené: "Zkouška splnila svůj cíl, odhalila netěsnost na zařízení před jeho uvedením do provozu. Příčinou může být například prasklé těsnění, ale je to nyní předmětem šetření. Událost se stala v kontrolovaném pásmu elektrárny, nedošlo při ní k ohrožení pracovníků elektrárny ani životního prostředí."

Před týdnem asi dva tisíce litrů stejné kapaliny vytekly v uzavřené místnosti z otevřeného kohoutu, který po kontrole zřejmě zapomněla utáhnout obsluha elektrárny. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tehdy nad událostí takřka mávla rukou: "Je to bezvýznamná věc. Já bych to lapidárně charakterizovala: je to ostuda, ale vůbec žádné ohrožení."

Jak se minulý týden Drábová shodla s premiérem Mirkem Topolánkem, jiné elektrárny o takových událostech neinformují vůbec. Česko se ale v protokolech z Melku zavázalo hlásit rakouské straně každou závadu v jaderné elektrárně nejpozději do tří dnů. Což sice na konci února splnilo, ovšem za nemilých okolností: v Praze právě pobýval rakouský kancléř Alfred Gusenbauer, kterému se český premiér o věci ani slůvkem nezmínil. Jeho vídeňský host později tuto mlčenlivost označil "za téměř nepřátelský akt", i když je pravděpodobné, že v dané chvíli sám Topolánek o žádném úniku vody nic nevěděl. Tentokrát si ale česká strana dala pozor, aby nejprve oficiálně a rychle informovala Rakousko a teprve poté předala zprávu médiím.

"Je to podruhé během krátkého času. Je to taková drobnost, nad kterou by se v normálním podniku nikdo nepozastavil, nicméně jedná se o citlivý Temelín. Jsou dvě možnosti: buď to je šlendrián nebo je to zlý úmysl, obojí je špatně a je třeba to vyšetřit a přijmout opatření aby se to neopakovalo."

Říman se proto příští týden sejde s Drábovou i s generálním ředitelem energetického koncernu ČEZ. Ministr životního prostředí Martin Bursík expresivní slovo "šlendrián" nahradil úvahou o úrovni technologické kázně. Každopádně ale chce, aby společnost ČEZ, která Temelín provozuje, podala vládě zprávu o bezpečnosti jaderné elektrárny: "Myslím, že to je skutečně jaksi věc, která dokládá to, že ta provozní kázeň tam není na příliš vysoké úrovni. A protože ta technologická kázeň tam ani nebyla v době, kdy se elektrárna stavěla, tak si myslím, že to je na to, abychom k tomu dostali nějakou zprávu."

O "vážném důvodu k pochybnostem o úrovni bezpečnostní kultury v Temelínu" hovoří i vláda ve Vídni, která zvažuje žalobu na Českou republiku. Věc zřejmě není akutní, zatím by ji měli posoudit právní experti. Citelnějším důsledkem tak asi bude další blokáda hranic, kterou rakouští odpůrci Temelína chystají na příští týden.