Příspěvek na péči dostávají stále více duševně nemocní lidé

Třetí nejčastější příčinou, kvůli níž začnou lidé dostávat příspěvek na péči, jsou duševní onemocnění. Počet i podíl těchto příjemců navíc roste. Vyplývá to z analýzy Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Zatímco na počátku tisíciletí kvůli duševním onemocněním podle autorů dávky pro bezmocnost pobíralo 8,5 procenta příjemců, o desetiletí později příspěvek na péči mělo už téměř 16 procent.