Česko chce snížit počet sebevražd o třetinu. Ročně si vezme život 1300 lidí

Foto: Pixabay CC0

Ročně si v Česku vezme život vlastní rukou 1300 lidí, v průměru každý den tři. Česko chce do roku 2030 snížit počet sebevražd o jednu třetinu. To je cíl Národního akčního plánu prevence sebevražd pro roky 2020 až 2030.

Pixabay CC0

Na řešení půjde v nadcházejících deseti letech 300 miliónů korun. Alarmující je, že si za posledních pět let sáhlo na život víc než 150 dětí a tato tragická čísla se nedaří snižovat.

"Chceme cílit na větší osvětu, ukázat, že děti také mohou trpět duševními onemocněními. Ony samy si to ani nemusí uvědomovat," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Program je ještě v začátcích, zahájen by měl být příští rok.

Rozpoznání duševní poruchy je u dětí složitější

Jak dodal Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví, zranitelnost dětí souvisí s nízkým věkem a citlivostí na zpětnou vazbu z okolí. O to je rozpoznávání duševní poruchy složitější.

"Většinou se objeví nějaké symptomy a trvá nějakou dobu, než se diagnostika ustálí, zvlášť pokud jde o závažné duševní onemocnění - bipolární poruchu, onemocnění psychotického okruhu a podobně."

Mezi nejčastější problémy u dětí patří úzkost, která se může vyvinout až do deprese, které mohou mít fatální důsledky.

"To odhadnutí míry nebo závažnosti je velmi složité i pro profesionála, tím spíš pro běžnou populaci,"říká dětský psychiatr Ivo Paclt. Alarmující skutečnost je, že u lidí ve věku 15-24 let je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí.

I mezi odborníky přetrvávají různé mýty o sebevraždách, které mohou vést k nevhodnému zacházení či neschopnosti včas odhadnout riziko.

Pod koly vlaku skončí každý rok 200 lidí

Foto: RyanMcGuire/Pixabay,  CC0
Jak tedy snížení počtu sebevražd dosáhnout? Půjde například o ztížení přístupu k některým prostředkům. Je doložené, že regulace léků, které obsahují paracetamol, vedla ke snížení počtu sebevražd právě těmito léky. Je třeba zavádět i preventivní opatření na kolejích. Pod vlaky v Česku totiž ročně skončí dvě stovky lidí.

Změnit by se měly i dlouhé čekací lhůty. Pomoc profesionálů je pro mnohé finančně nedostupná, Linky důvěry bývají přetížené. Často chybí návaznost služeb po hospitalizaci pro psychiatrickou diagnózu. Nedostatečná je i nabídka podpůrných skupin pro osoby po pokusu o sebevraždu. To vše by se mělo změnit. Plán by měl také zvýšit informovanost veřejnosti. Vedle zdravotníků to jsou například sociální pracovníci, učitelé, novináři nebo zaměstnanci železnic.

V počtu sebevražd je Česko pod evropským, ale nad celosvětovým průměrem. V Evropě byl za rok 2016 průměr 15,4 sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Celosvětový průměr je 10,6 sebevražd. V Česku dosáhla míra sebevražednosti 13,1 případů na 100 tisíc obyvatel. Zvyšuje se s věkem. U mužů nad 74 let připadá více než 40 sebevražd na 100 tisíc obyvatel. Z hlediska okresů mají nejvyšší míru sebevražednosti Tachov, Sokolov, Česká Lípa či Trutnov.