Před 120 lety rozhodl zemský výbor o stavbě psychiatrické léčebny v Bohnicích

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Areál o rozloze 303 hektarů  s 28 pavilony je oázou klidu na kraji Prahy. V dobách největší slávy se tu léčilo 2500 pacientů.

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích (1909) | Foto: Český svět, 10. 9. 1909

Prudký industriální rozvoj a  velké společenské změny na přelomu 19. a 20. století navýšil počet lidí trpících duševními chorobami. 12. listopadu 1903 proto Zemský výbor Království českého rozhodl postavit úplně nový ústav pro pacienty s duševními chorobami v Bohnicích u Prahy (součástí Prahy se staly až v roce 1922).

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích (1927) | Foto: Světozor, 14. 4. 1927

Kromě tří desítek léčebných pavilónů bylo postaveno i technické zázemí: vodojemy, kotelna, elektrárna, kuchyně, prádelna, sklady, dílny, prosektura, administrativní i obytné budovy, zemědělský statek i vlastní hřbitov se 4100 hrobovými místy.

Václav Roštlapil (1885) | Zdroj: Zlatá Praha, 1894-5, č. 40/Akademie věd/Wikimedia Commons, public domain

Architektem stavby se stal v té době již velmi známý Václav Roštlapil, který kromě Strakovy akademie a Akademie výtvarných umění v Praze na Letné postavil také podobný ústav pro choromyslné ve Vídni. Oba tyto ústavy byly ve své době největší a nejmodernější v Rakousku-Uhersku.

Architekt Roštlapil je autorem i secesního kostela sv. Václava, který se nachází uprostřed areálu. Po komunistické éře, kdy sloužilo jako skladiště, dnes opět plní svůj původní účel.

Kostel sv. Václava v areálu nemocnice | Foto: Lenka Žižková, Radio Prague International

Hipoterapie, muzikoterapie i různé festivaly

Psychiatrická nemocnice Bohnice | Foto: Lenka Žižková, Radio Prague International

Areál Psychiatrické léčebny má vedle oddělení pro léčbu klasických duševních chorob oddělení gerontopsychiatrie, oddělení léčby závislostí (alkohol, drogy, gamblerství) také terapeutické dílny (keramika, pletení košíků, výroba svíček, knihvazačství, dřevařská dílna aj.). Hospitalizovaní pacienti se mohou účastnit muzikoterapie, hipoterapie atd. V areálu nemocnice se nachází divadlo Za plotem. Pravidelně se v nemocnici konají různé hudební festivaly jako Babí léto nebo divadelní festival Mezi ploty.

Celý areál je chráněn jako kulturní památka.

16
50.13341522216797
14.423989295959473
default
50.13341522216797
14.423989295959473
klíčová slova:

Související