V Česku vznikne detenční ústav

0:00
/
0:00

Vláda podpořila plán na zřízení speciálně střežené léčebny pro pachatele, které nelze stíhat kvůli nepříčetnosti, nebo pro pachatele s těžkými poruchami osobnosti. Tyto takzvané detenční ústavy jsou kombinací psychiatrického zařízení a vězení. Více informací má Martina Lustigová.

Co si představit pod pojmem detenční ústav? To vysvětluje ředitel bohnické psychiatrické léčebny Zdeněk Bašný:

Co vedlo k myšlence vytvořit v Česku takové zařízení? To objasňuje Petr Dimun z ministerstva spravedlnosti, které se na přípravě vzniku detenčního ústavu podílí: "Soudci si velmi často stěžují, že současná zařízení pro výkon trestu nejsou dostačující zvlášť pro pachatele závažné trestné činnosti, násilné trestné činnosti, kteří byli v daném okamžiku nepříčetní. V tomto smyslu se jim potom dává takzvaná ústavní výchova a ústavní výchova jako taková nesplňuje a negarantuje tu základní skutečnost, a to je ta, že ten pachatel nemůže přijít do styku s okolní společností, to znamená, jednoduše řečeno, že z těchto ústavů může utéci a páchat dál trestnou činnost."

V současnosti způsobují tito problémoví pacienti psychiatrickým léčebnám řadu potíží. Pokračuje Zdeněk Bašný: "Odmítáním léčby tyto svoje postoje přenášejí na ostatní pacienty, vytvářejí na oddělení atmosféru, která nejen že není terapeutická, ale může být až nepřátelská vůči všem terapeutickým snahám, to znamená, že zabraňují i možné léčbě těch druhých, kde by léčba mohla být úspěšná." Pachatelé tak ve zdravotnických zařízeních narušují léčebný režim. Na druhou stranu ve vězení jim zase nemůže být poskytnuta odpovídající psychiatrická péče. Odborníci proto vznik detenčního ústavu vítají s tím, že zkombinuje psychiatrické zařízení s vězením.

Jací pacienti budou do detenčního ústavu umístěni? "Jako příklad pacienta bych udal člověka, který trpí poruchou sexuální preference, neboli sexuální deviací nebezpečného charakteru, jako jsou sadistické vlohy, sadističtí pedofilní pacienti, kteří odmítají léčbu, nespolupracují při léčbě a bez léčby jsou pro společnost velmi nebezpeční,"říká Zdeněk Bašný. Dále se do detenčního ústavu dostanou pacienti s těžkými poruchami osobnosti, kterým chybí vztah k sociálním vazbám, neváží si lidského života a pro malý zisk jsou schopni vraždit nebo spáchat jiný násilný trestný čin. V detenčním ústavu skončí i pachatelé, kteří jsou jen částečně trestně odpovědní a přitom spáchali vysoce závažné trestné činy, nebo delikventi, kteří porušili zákon pod vlivem drogy. Tito lidé musí být pro svou nebezpečnost pečlivě izolováni od společnosti.

V detenčním ústavu bude platit přísný vězeňský režim a zařízení bude bedlivě střeženo, aby odsouzení nemohli utíkat. Ústav bude spadat pod ministerstvo spravedlnosti. To bude muset ve svém rozpočtu najít prostředky na financování vzniku ústavu a na jeho provoz. O jakou částku se jedná? "Ta částka se pohybuje někde na úrovni asi 160 milionů korun s tím, že těch 100 milionů korun se považuje za investici na zřízení tohoto ústavu a těch 60 milionů korun na, řekněme, roční provoz,"říká Petr Dimun z ministerstva spravedlnosti.

Ústav s kapacitou pro 100 osob by mohl začít fungovat v příštím roce. Ministerstvo zvažuje různé lokality, ve kterých by se ústav mohl zřídit. Jednou z nich je Brno. S vedením města ale otázku zatím nikdo nekonzultoval.