I Česko zavedlo zabezpečovací detenci

Pro nebezpečné zločince s psychickými poruchami má sloužit detenční ústav, který byl jako první v České republice od začátku roku otevřen v Brně. Stejně jako v dalších evropských zemích tak budou mít české soudy možnost oddělit devianty, vrahy a násilníky od zbytku společnosti a neposílat je pouze do psychiatrických léčeben.

Vězeňská služba České republiky zahájila provoz detenčního ústavu v Brně v souvislosti s novelou trestního zákona, která začala platit od 1. ledna letošního roku. Brněnské zařízení je určeno pro 48 lidí, během roku k němu přibude ústav v Opavě se 150 místy.

Zabezpečovací detence je léčebné zařízení. Je to vlastně kombinace klasického vězení a psychiatrické léčebny. Při zřizování těchto ústavů se Česko inspirovalo rakouskými zkušenostmi, říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil:

"Vycházíme ze zkušeností v Rakousku, kde je několik ústavů a dohromady 200 míst pro takovéto pachatele. Proto i Česká republika zřídí 200 míst a na konci roku vyhodnotíme, zda to je dostatečný počet, či nikoliv."

Detenční ústavy budou spíše léčebnými než vězeňskými zařízeními. Pachatelé tam proto budou podstupovat více pracovních i sportovních terapií, k dispozici budou mít dílny či hřiště. Předpokládá se, že chovanci budou umisťováni po jednom, maximálně po dvou na pokoji a na každé tři klienty připadnou dva zaměstnanci. Nebezpeční zločinci však budou v přísně střeženém prostoru, a nebudou tak moci uprchnout jako z psychiatrických léčeben.

Detenční ústavy jsou určeny pro nově odsouzené pachatelé za zvlášť nebezpečné násilné trestné činy, tedy pro brutální vrahy, sexuální devianty či agresory.

"Umístit takového člověka do detenčního ústavu bude možné na základě rozhodnutí soudu, a soud by měl mít vždycky odborná stanoviska, odborné posudky. A i případné propuštění bude možné teprve, když se prokáže, že dotyčný člověk není nebezpečný pro společnost."

Podle ministra Pospíšila je třeba chránit i lidská práva nejtěžších zločinců. Proto bude možné jednou za rok odborně prozkoumat, zda důvody k umístění do detenčního ústavu stále trvají. O případném propuštění pak rozhodne soud.

"Ta česká úprava je trošku výjimečná oproti třeba německé. U nás je možné umístit někoho do detenčního ústavu fakticky až na doživotí. My chceme, aby to opravdu mělo smysl ochrany, to znamená, že pokud někdo se nezlepší, nepodstoupí například kastraci, bude dál agresivní sexuální deviant, pak může být do konce života takto izolován,"říká ministr Pospíšil.

Detenční ústavy bude řídit Vězeňská služba. Její generální ředitel Luděk Kula je přesvědčen, že zřízení těchto ústavů je radikálním zásahem do historie našeho vězeňství:

"Já to vnímám jako velmi zásadní krok a průlom, protože spoustu let tady tato instituce chyběla a ve světě je naprosto běžná. V rámci ochrany občanů této republiky je to to nejlepší, co se mohlo stát."

První z těchto ústavů zahájil činnost v Brně. Jeho ředitel Karel Schmeidler soudí, že jsou na první klienty dobře připraveni:

"Personálně jsme zajištěni myslím si dobře. Vzhledem k tomu, že ústav provozující zabezpečovací detenci je vlastně součástí naší vazební věznice, ta že v podstatě veškeré specialisty, ať už z hlediska lékařského nebo specialisty na výchovu, máme vlastní a máme zajištěny."