Psychiatrie je zneužívána, tvrdí ředitel léčebny Bohnice

Psychiatrie je zneužívána. Tvrdí to ředitel léčebny Bohnice a bývalý ministr zdravotnictví Ivan David. Nikoliv však psychiatry, ale nejrůznějšími orgány a institucemi. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Podle psychiatrů jsou léčebny zneužívány například od rodin nemocných, kteří se jich zbavují. Také některé nemocnice posílají do léčebny pacienty, s nimiž mají problémy. Psychiatrii zneužívají podle ředitele Ivana Davida i soudy.

"Tady bych uvedl případ jedné pacientky, u které byla uložena ochranná ústavní léčba. Ze znaleckého posudku bylo zřejmé, že její porucha je prakticky neléčitelná, ale na druhé straně nikoho zcela zjevně neohrožuje. Čili vůbec nebyl důvod a soud toto zcela zjevně použil jako jakousi sankci vůči této pacientce."

Kolik je procent nedobrovolných hospitalizací?

"Je to 19,6 procenta za loňský rok. Je však třeba říct, že o nedobrovolných hospitalizacích vždy rozhodují soudy, není to tedy z vůle psychiatrů. K důvodům hospitalizace patří třeba i neschopnost dementních pacientů uplatnit svoji vůli, protože k tomu nejsou způsobilí v daný moment. Není to žádná snaha psychiatrů tu někoho násilím držet, jak je to neustále veřejnosti předkládáno."

"Častěji býváme veřejností a příbuznými pacientů nařčeni z toho, že je nehospitalizujeme, když se příbuzným a veřejnosti zdají duševně nemocní nebo nebezpeční, že je neomezujeme a že je třeba propouštíme,"

dodává primář oddělení ochranných léčeb Jiří Švarc. Jiné organizace kritizují psychiatrii za nedodržování lidských práv a některé je chtějí například zrušit. Podle představitelů léčebny pokusy o zneužívání psychiatrie byly, jsou a budou, neboť někteří pacienti bohužel musí být omezeneni ve své svobodě volného pohybu. Zneužívání psychiatrie je navíc usnadněno malým zájmem veřejnosti o nemocné. A jak se na činnost psychiatrie dívá John Bok ze Spolku nezávislé justice Šalamoun?

"Zkušenost spolku Šalamoun v konkrétních kauzách, kdy se člověk dovolává svého práva, je taková, že může i pro psychiatry působit jako narušený, protože některé věci se zdají nepravděpodobné. Jinak nemám větší kritiku vůči psychiatrii v této zemi. I když si myslím, že někteří jedinci opravdu selhávají a někdy napomáhají nespravedlnosti. To ale nenapadám celou psychiatrii."

Česká psychiatrie často supluje i cely předběžného zadržení či ústavy pro nebezpečné pachatele, co by se mělo v budoucnu změnit.

České psychiatrie často suplují i cely předběžného zadržení. Policie přiváží například každou noc několik toxikomanů, kteří nejsou schopni policejních úkonů.