Pro mladé je internet stále důležitější, pro mnohé tak jako vzduch

Internet a s ním spjaté sociální sítě se stávají fenoménem, bez něhož si zejména mladí lidé nedokážou představit svůj život. Každý třetí univerzitní student či odborník mladší 30 let ho prý považuje za stejně důležitý jako vzduch, vodu, jídlo nebo přístřeší. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cisco, který má ČTK k dispozici. Tvůrci ho vypracovali na vzorku 1400 respondentů ze 14 zemí, například USA, Kanady, Brazílie, Británie, Francie, Německa, Španělska, Japonska a Číny. Více než polovina účastníků průzkumu uvedla, že bez internetu nedokáže žít; tito lidé jej považují za zásadní součást svého života. Za životně důležitou součást každého dne ji považují více než čtyři pětiny respondentů. Pokud by si respondenti měli vybrat mezi autem nebo přístupem k internetu, 64 procent dotázaných by zvolilo druhou variantu.

Autor: Jan Charvát