Kampaň bez překvapení

ods_antikampan10.jpg
0:00
/
0:00

Letošní kampaň před volbami do Poslanecké sněmovny jde do finále. Jaká byla v porovnání s kampaní v roce 2006? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Jiřího Pehe.

"Já se domnívám, že ačkoliv se obecně tvrdí, že ta kampaň je neobyčejně agresivní, vulgární a podobné věci, tak podle mého názoru ve srovnání s předešlými kampaněmi není nijak výjimečná. Možná jsme zapomněli na to, že v nejrůznějších kampaních už od roku 1996 se mobilizovalo nebo se používaly nejrůznější silné výrazy o spálené zemi a podobně. To je jedna úroveň té kampaně, která se myslím moc neliší od těch předešlých. A pokud jde o ty osobní útoky, tak ty byly v minulosti také poměrně silné a nevybíravé. Možná to jediné, co se mi zdá trochu odlišné od těch minulých volebních kampaní, je velká intenzita negativní kampaně, to znamená, že snaha očernit protivníka převažuje dokonce nad pozitivním poselstvím v kampani."

Dvě největší politické strany na české politické scéně využily v kampani služeb amerických poradců. Myslíte si, že to kampani i těmto stranám prospělo?

"Pokud se podíváme na míru právě negativní kampaně, což je nepochybně dílo těch amerických poradců, protože v Americe se negativní kampaně hodně využívají, tak si myslím, že to těm politickým stranám příliš neprospělo. Podíváme-li se na výsledek té volební kampaně, tak se zdá, že velké strany sice navzájem vedou spolu tuhý boj, ale vlastně z toho profitují menší strany. Takže poprvé v České republice po mnoha letech vidíme vzestup hned několika menších nových stran. A to je také výsledek té negativní kampaně, protože k pocitu většiny občanů-voličů, že česká politika je zkorumpovaná, že se nevyvíjí dobře, za což podle většiny občanů mohou právě ty velké strany, se nyní připojila ještě ta volební kampaň, která myslím spoustu lidí v názoru, že ty velké strany nejsou subjekty, které by měli volit, jenom utvrzuje."

Volební kampaně se u nás začínají ve stále větší míře odehrávat i prostřednictvím internetu. Mohla by tato forma kampaně do budoucna nahradit nákladné billboardy, velká setkání s voliči i předvolební hudební produkce?

"Já myslím, že internet samozřejmě má budoucnost v politickém marketingu. V budoucnosti se jistě bude mnohem více věcí odehrávat na internetu, prostřednictvím internetu. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry se tato forma politického marketingu ujme, protože internet je přece jenom ještě stále exkluzivním prostředím, ne každý k němu má přístup. Navíc na internetu existují nejrůznější společenství, od mladých lidí až po vysoce specializovaná společenství, takže politické strany by musely najít nějaký klíč, nějaký společný jazyk, kterým by oslovovaly uživatele internetu. Ale protože to médium zde je a protože je samozřejmě nesmírně vlivné a neustále expanduje, tak politické strany s ním budou muset pracovat a nepochybně se bude uplatňovat více v budoucnosti."

'Přemluv bábu a dědu'
Rozporuplné reakce vyvolalo zapojení mladých lidí do dění před volbami. Mám tu na mysli kontroverzní videoklip dvou mladých herců zaměřený na volební preference svých babiček a dědečků, či studentské volby nanečisto. Myslíte si, že by tyto dvě události mohly ovlivnit průběh a výsledky letošních voleb?

"Já myslím, že si musíme počkat na to, zda-li ty dvě události, tedy onen klip 'Přemluv bábu a dědu' a Volby nanečisto, ovlivní ty 'velké volby'. Důvod ke skepsi, který mám, spočívá v tom, že forma občanské společnosti, která se tímto vytváří, je velmi nestabilní. Ona se týká velmi mladých lidí, kteří se sice v prostředí internetu, třeba prostřednictvím ono klipu, sdružují, nebo na středních školách pomocí Voleb nanečisto diskutují o politice, ale odtud ještě vede velmi dlouhá cesta k volebním urnám. Navíc spousta těch mladých lidí, kteří se aktivizují prostřednictvím facebooku na internetu, to jsou lidé, kteří ještě volit nemohou. Takže já jsem poměrně skeptický, že by to mělo nějaký výrazný vliv. Hovoří se o tom, že ta skupina lidí, která je takto zasažená, má asi 100 až 200 tisíc členů, ale mnozí z nich ještě nemohou volit, a navíc se zdá, že mnozí ani volit nechtějí, že interaktivní prostředí internetu jim vyhovuje, a tím také jejich politické ambice končí."

Poměrně velkou popularitu získala také iniciativu nazvaná Vyměňte politiky, kterou podporuje stále více osobností. Vyzývají veřejnost, aby šla k volbám a vybírala nové tváře. Jak se vám tento způsob kampaně zamlouvá?

"Samozřejmě česká politika potřebuje obměnu a do určité míry je možné tuto obměnu provést v politických stranách jakoby zvenku, to znamená, že například pomocí kroužkování nebo jiných metod tlaku na politické strany se podaří prosadit v těch politických stranách nové tváře. Na druhou stranu se přiznám, že mám s touto iniciativou určitý problém, protože ona vystupuje vlastně proti politice obecně. Tady si jakási forma občanské společnosti nárokuje za prvé uznání svého názoru, že politika celkově je špatná, že politici jsou špatní a že je třeba je vyměnit, a za druhé vlastně se tak trochu míchá do práce těm politickým stranám. Já si myslím, že by politické strany jako suverénní subjekty měly tyto věci řešit vnitřně, samozřejmě pod tlakem občanské společnosti, ale že by to nemělo být tak, že lidé, kteří v těch politických stranách nejsou a ani se nemíní v politice stranicky angažovat, se tímto způsobem starají o to, koho ty strany nominují, jaké mají politiky, a tak dále. Šanci stranický výběr odmítnout mají samozřejmě ve volbách, a to je ten základní mechanismus."