Prohlídky ukázaly, jak se Rohanové vyrovnávali se svými škůdci

Při nočních prohlídkách zámku Sychrov v pátek a v sobotu se turisté tentokrát dozvěděli, jak se knížecí rod Rohanů dokázal vyrovnat se vznešenými pány, s nimiž se dostal v 19. století do křížku. Víkendové noční prohlídky vycházely podle kastelána Miloše Kadlece z pamětní knihy Rohanů a zaměřily se tentokrát na 60. a 70. léta 19. století. Například během prusko-rakouské války si pruský císař Vilém zvolil Sychrov jako svůj hlavní stan. Když vítězní Prusové Sychrov opustili, zmizela jedna ze dvou vzácných žlutých míšeňských váz. "Kníže Kamil Rohan nechal zabalit i druhou a poslal ji pruskému císaři s dopisem, že si ji s sebou zřejmě zapomněl vzít. Pruský císař vrátil na Sychrov obě vázy," podotkl Kadlec. Další odlehčená hraná scénka při nočních prohlídkách připomněla řevnivost mezi rohanskými knížaty ze Sychrova a hrabaty Des Fours Walderode z nedalekého Hrubého Rohozce. Walderodové zmařili Rohanům plány na vysázení aleje ze Sychrova do Jenišovic, jež vedla přes jejich pozemky. "Mezi Rohany se traduje, že kníže pak nechal dovézt před Hrubý Rohozec tři fúry hnoje a svému sousedovi vzkázal - Milý hrabě de Fúry, posílám ti tři fúry," poznamenal Kadlec.