Průzkum: Lidé v práci z domova spatřují spíše výhody

Lidé v práci z domova spatřují spíše výhody, zjistil průzkum agentury Behavio. Dvě třetiny lidí si na home-office chválí zejména to, že si čas rozvrhnou podle sebe, ušetří čas strávený dojížděním či úpravou zevnějšku a stihnou obstarat domácnost. Hlavní nevýhodou pro ně je, že postrádají kolegy. Zkušenost s prací z domova má 28 procent Čechů. Čtyřikrát častěji z home-office pracují lidé, kteří se živí "hlavou" v porovnání s manuálními profesemi. Absolventi základní školy či učňovského oboru bez maturity chodí z 88 procent do práce ve stejném rozsahu jako dřív. U středoškoláků jsou to dvě třetiny a vysokoškoláci mají běžný pracovní život ve 35 procentech, častěji provozují kombinovaný režim nebo jen home-office.

Průzkum také zjišťoval, jak Češi současnou situaci ovlivněnou protikoronavirovými opatřeními zvládají. Polovině lidí chybí nejvíce možnost kulturního a společenského vyžití, koncerty, kina, divadla. Postrádají také kontakt s lidmi. Téměř totožný počet Čechů zaškrtl v průzkumu variantu, že zažívá nejistotu, a variantu "jsem v pohodě", pro pětinu lidí se život zpomalil. Zároveň má čtvrtina lidí práce nad hlavu a pětina je přetížená, mimo jiné kvůli péči o děti.