Pro mladé Čechy je v práci nejdůležitější flexibilita

Pracovní tým společnosti myTimi, foto: archiv Kašpar PR

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je dnes pro mladé Čechy nejdůležitějším kritériem při výběru práce. Ukázal to průzkum mezi studenty posledních ročníků vysokých škol a mezi absolventy ve věku 18 až 27 let.

Členka pracovního týmu společnosti myTimi,  foto: archiv Kašpar PR

Účastníci průzkumu společnosti myTimi z června 2020 vybírali z 23 možností, které jsou pro ně v nové práci nejdůležitější.

Mladí se chtějí zbavit okovů pevné pracovní doby

66 procent dotázaných zvolilo rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. To potvrzuje rostoucí trend, že mladí chtějí trávit prací méně času než jejich rodiče. Oproti předchozím generacím chtějí větší volnost a možnost trávit čas s rodinou, přáteli a cestováním.

"Potvrzuje se, že se mladí lidé chtějí zejména zbavit okovů pevné pracovní doby, svůj čas si plánovat sami a mít dostatek prostoru i pro osobní život. Trend směřuje k co největší flexibilitě," okomentoval výzkum Jan Skovajsa. Mladí také pořadují možnost seberozvoje (62 procent).

Brzká pracovní doba neláká

Preference pracovní doby,  zdroj: archiv myTimi

Oproti generaci svých rodičů a prarodičů mladí upřednostňují pozdnější a flexibilnější pracovní dobu. 42 % dotázaných uvedlo, že ideální je pro ně flexibilní pracovní doba. Jako její největší výhody uvádějí možnost rozhodovat o svém čase, přizpůsobit se aktuální situaci a zařídit si vše potřebné.

Dalšími oblíbenými pracovními hodinami jsou 8:00-16:30 (20 % dotázaných), 7:00-15:30 (17 % dotázaných) a 9:00-17:30 (14 % dotázaných). Třetina účastníků uvedla, že pokud práci považují za smysluplnou, nevadí jim zůstat přesčas. Příliš brzká a naopak příliš pozdní pracovní doba mladé neláká: pracovní dobu od 10:00 do 18:30 by si zvolilo jen 5 % účastníků průzkumu, dobu od 6:00 do 14:30 dokonce pouhá 2 %.

Home office je ideální volbou pro 48 procent mladých

Volba pracovních podmínek,  zdroj: archiv myTimi

Mladí jsou více otevření změnám a ochotnější riskovat. Častěji mění zaměstnání - jako optimální dobu strávenou u jednoho zaměstnavatele uvádějí 3 roky. Novým fenoménem je také práce z domova. Pro 48 % mladých je home office ideální volbou, 32 % upřednostní práci v kanceláři a 20 % by si zvolilo práci v terénu.

Znamená to, že klasické pracovní době odzvonilo? Změna neproběhne ze dne na den, ale preference mladých lidí se zřejmě do práce budoucnosti promítnou.