Průzkum: Nabízená bezbariérová místa se pro vozíčkáře nehodí

Nabízená bezbariérová pracovní místa se podle průzkumu České asociace paraplegiků - CZEPA často pro vozíčkáře nehodí. Téměř 60 procent z nezaměstnaných respondentů práci hledá, ale nemůže vhodnou najít. Vadí jim také nabízený nízký plat vzhledem k jejich vzdělání nebo zkušenostem a nabízené podřadné práce, informovala asociace v tiskové zprávě. V roce 2018 žilo v ČR přes 14.400 lidí s poraněním míchy a ochrnutím dolních nebo všech končetin. Každý rok jich přibývá asi 250, z nich 170 se může pohybovat pouze na vozíku.

Průzkumu asociace se zúčastnilo 146 lidí po poranění míchy pohybujících se pouze na vozíku, kteří pobírají třetí stupeň invalidního důchodu. Dávky od státu ale podle průzkumu stačí jen desetině respondentů, kteří nepracují. "Ze strany zaměstnavatelů by respondenti uvítali častější možnost práce z domu a více nabídek částečných úvazků," uvedla asociace. Přes 80 procent respondentů si myslí, že stát zaměstnávání handicapovaných nepodporuje dostatečně. Mohl by podle nich například motivovat zaměstnance, kteří si práci aktivně hledali a udrželi zvýšením invalidního důchodu podle odpracovaných let, vyšším příspěvkem na dopravu nebo častější úhradou kompenzačních pomůcek. Změnit by se podle nich měl i systém rekvalifikací, které nabízí Úřad práce.