Průzkum: Většina Čechů chce bydlet ve vlastním

Většina Čechů si přeje bydlet ve vlastní nemovitosti a nájemné podle nich není alternativou. Zatímco starší lidé viní z nedostupnosti bydlení především stát, mladší generace uváděla hlavně rostoucí ceny. Vyplývá to z průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který jeho autoři představili na tiskové konferenci. Češi jsou se svým bydlením převážně spokojeni - své bydlení v letošním roce ohodnotili na škále od nejlepší jedničky do nejhorší desítky průměrně trojkou, stejně jako v předchozím průzkumu v roce 2013. Spokojenost s bydlením se mezi Čechy výrazně zvýšila mezi lety 2001 až 2013, od té doby spíše stagnuje. Průměrné hodnocení v roce 2001 bylo mezi respondenty 3,7. Nejvyšší známku tehdy dalo svému bydlení 14 procent dotázaných, v roce 2013 to bylo 31 procent a letos 32 procent. Mezi jedničkou až trojkou své bydlení tento rok hodnotily dvě třetiny Čechů. Podprůměrnou známkou šest a více hodnotilo 12 procent dotázaných, zatímco v roce 2001 to bylo 18 procent. "Mezi lety 2001 a 2013 se spokojenost výrazně zvýšila hlavně u vlastníků bydlení, zatímco u nájemníků sice také, ale ne o tolik. Mezi lety 2013 až 2023 se naopak velmi výrazně zvýšila spokojenost u nájemníků, ale u vlastníků zůstala víceméně stejná. Rozdíly mezi vlastníky a nájemníky se tak do jisté míry setřely," uvedl jeden z autorů průzkumu Martin Lux.