Rakousko chce urychlit modernizaci železničního koridoru do Česka

Rakousko plánuje s finanční podporou Evropské unie a investorů urychlit výstavbu dopravní infrastruktury včetně tranzitních tahů do Česka. Vedle dálnice A5 k hraničnímu přechodu Drasenhofen/Mikulov počítá vídeňská vláda s kombinací veřejného a soukromého kapitálu také při modernizaci železničního koridoru od hornorakouského Summerau u hranic s Českem dále na jih alpské republiky. "Stávající plán předpokládá, že stavební práce na summerauské železnici začnou již v příštím roce a projekt by měl být dokončen v roce 2012," uvedl státní tajemník ministerstva dopravy Helmut Kukacka. Bez zapojení soukromého kapitálu by se modernizace tohoto železničního koridoru dokončila až v roce 2017, dodal. Železniční koridor od Prahy po hornorakouský Linec byl zařazen do projektu evropské dopravní sítě TEN. EU tak může uhradit až polovinu nákladů na přípravné práce a pětinu stavebních nákladů, což pro rakouský úsek koridoru znamená částku zhruba 40 milionů eur. Podle Kukacky se představitelé Česka a Rakouska již dohodli, že do léta vypracují společný materiál, aby se oba státy mohly ucházet o finanční podporu Bruselu. Úsek Summerau-Linec je součástí modernizace železniční tratě od severu alpské republiky po Spielfeld na hranicích se Slovinskem. Uskutečnění celého projektu si vyžádá náklady ve výši 950 milionů eur. S kombinací veřejného a soukromého kapitálu počítá Vídeň i při výstavbě dálnice A5 k českým hranicím, jejíž dokončení se očekává koncem roku 2009.