RE: Tělesné tresty dětí nezakazuje české právo dostatečně jasně

České právo nezakazuje dostatečně jasným, přesným a závazným způsobem tělesné trestání dětí, uvedl Evropský výbor pro sociální práva při Radě Evropy. Výbor prověřoval situaci na základě stížnosti, kterou v roce 2013 vůči celkem sedmi zemím Rady Evropy podala nevládní organizace, zabývající se prosazováním práv dětí. Asociace na ochranu dětí (APPROACH) si stěžovala, že v Belgii, ČR, Francii, Irsku, Itálii, Kypru a ve Slovinsko chybí "jasný a výslovný zákaz tělesného trestání dětí v rodině, ve školách i jinde". Zpráva výboru ovšem také uvádí, že české zákony v tomto kontextu jasně zakazují hrubé násilí na dětech a soudy tělesné tresty trestají, pokud přesáhnou určitou hranici.