Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému soudu

Restituční kauza rodu Walderode se vrací k semilskému soudu. Podle nejvyšší instance soud chyboval, když mezitímním rozsudkem vyšel vstříc restituentům. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovoláním Lesů ČR, města Turnov a Státního pozemkového úřadu. Z rozhodnutí plyne, že Karel des Fours Walderode po válce nezískal zpět řádně československé občanství. Ve sporu jde například o zámek Hrubý Rohozec, lesy a pozemky na Turnovsku.

Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Benešových dekretů. Justice se proto zabývala také tím, zda se za druhé světové války neprovinil proti československému státu. Legitimitu restitučního nároku založil semilský soud na tom, že Walderode po válce, v roce 1947, znovu získal československé občanství. Nejvyšší soud ale nyní vyjádřil přesvědčení, že Walderode oprávněnou osobou nebyl, protože po válce nebylo řádně rozhodnuto o zachování jeho československého občanství. Osvědčení ministerstva vnitra z roku 1947 označil NS za "paakt, jenž nemohl vyvolat zákonem předvídaný právní účinek".

Rodina Walderode se majetku v hodnotě kolem tří miliard korun domáhá od roku 1992, nyní nárok uplatňuje vdova po Karlovi des Fours Walderode Johanna Kammerlanderová.