Rod autora prvního zemského glóbu Behaima pocházel z Čech

Již od pradávna se učenci pokoušeli zjistit tvar Země. Nejstarší mapy byly nakresleny asi v roce 3800 před Kristem v Babylónii na hliněných tabulích. Za nejstarší zachovanou mapu světa je pokládána kresba, kterou vytvořil kolem roku 560 před Kristem Anaximandros Milétský. Nejstarší dochovaný zemský glóbus je mnohem pozdějšího data - až v roce 1492 jej vytvořil německý kartograf Martin Behaim, jehož předkové pocházeli z Čech. Významný kartograf a navigátor Behaim pocházel z norimberské rodiny (narozen 6. října 1459), která nejspíš ve 13. století přišla do Norimberka z Čech (údajně z Českého Krumlova či z Plzně). Sám Behaim však již k Čechám žádný vztah neměl. Ačkoliv otec chtěl, aby se z jeho syna stal obchodník, rozhodl se Behaim pro studium astronomie, navigace a matematiky v Norimberku. Po jeho absolvování odešel sbírat nové poznatky do Nizozemska a do Portugalska, kde se stal rádcem krále Jana II. a členem skupiny vědců připravujících zámořské výpravy. Jedné z nich, konkrétně cesty kolem Afriky, se i osobně zúčastnil.

Autor: Jan Charvát