Romské muzeum v Brně vystavuje tvorbu malířky velkých černých očí

Muzeum Romské kultury v Brně od čtvrtka vystavuje obrazy výtvarnice, pro jejíž postavy jsou typické velké černé oči. Bohumila Doleželová (1922 až 1993) se ve své tvorbě romskou tematikou, která určila i podobu jejích postav, inspirovala a prvoplánově jí věnovala asi 600 ze svých 1800 obrazů. Před smrtí uvažovala i o tom, že by uměleckou pozůstalost muzeu zanechala. Muzeum však v té době vznikalo a mělo jen dvě pronajaté místnosti, takže z plánů sešlo. Přesto muzeum část jejího díla shromáždilo. Sbírku poprvé představilo veřejnosti na nyní zahájené výstavě. Do expozice její autorka a ředitelka muzea Jana Horváthová zařadila 43 olejů, desítky kreseb, skic, akvarelů i knižní ilustrace. Podle ní Doleželová na své docenění zatím čeká, ona sama ji však považuje za titána českého malířství. Podle ředitelky se Doleželová Romům věnovala hlavně v první etapě své tvorby, tento pohled se ale stal východiskem pro celou její uměleckou dráhu. Člověka tmavých očí použila jako symbol lidské bytosti, skrze nějž hledala pravdu. "Cikáni a jejich specifické antropologické rysy jí posloužili při tvorbě prototypu člověka, stali se pro ni předobrazem lidí jako celku, lidí jako fenoménu v široširém vesmíru," uvedla Horváthová.