Rozptylové podmínky se v Moravskoslezském kraji dále zlepšují

Hodnoty průměrných denních koncentrací prašného aerosolu dnes výrazně poklesly na všech měřicích stanicích Moravskoslezského kraje. Množství polétavého prachu v ovzduší se tak nyní drží kolem imisního limitu 50 mikrogramů na metr krychlový a na čtyřech z 15 měřicích stanic už se dostalo i pod tuto mezní hranici. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ovzduší se v regionu výrazně zhoršilo už minulý týden a přechodně byl kvůli smogové situaci vyhlášen také signál regulace, při němž firmy s platným regulačním řádem musí dodržovat ekologická opatření uvedená v tomto dokumentu. Denní limit pro polétavý prach se nyní v kraji pohybuje v rozmezí od 34 do 79 mikrogramů na metr krychlový. Nejnižší hodnotu zaznamenala měřicí stanice v Opavě, nejvyšší pak v Ostravě-Bartovicích.