Rozumní poslanci

Nad návrhem skupiny poslanců zvýhodnit daňově občany, kteří si pořídí počítač pro osobní potřebu, se zamýšlí Zdeněk Vališ.

Počítač má dnes doma každý čtvrtý dospělý Čech. Není důvod nevěřit různým průzkumům. Ty navíc uvádějí, že ještě loni vlastnil počítač jen každý sedmý občan. Jedná se tedy ve velmi krátké době o relativně prudký nárůst, který vynesl Česko na suverénní první místo ve středoevropském regionu. Pro srovnání, třeba v Polsku nebo v Maďarsku je domácích počítačů dvakrát méně. Nabízí se ale ještě jiné srovnání, mnohem důležitější. Za vyspělými západními zeměmi Česko stále silně zaostává. Přitom není příliš nutné rozšiřovat řadu slohových cvičení o tom, jak informační technologie prohlubují propast mezi vyspělými a ostatními zeměmi. Stačí pouhé banální konstatování, že bez určité míry znalostí práce s počítačem už dnes člověk nezavadí o žádné kloudné zaměstnání.

Prudké zvýšení počtu domácích počítačů lze samozřejmě považovat za dobrou zprávu. Jednak takový koupený počítač, coby reálný finální statek, se statistikům promítne do růstu hrubého domácího produktu. Jednak, a to je zásadnější, není vyloučeno, že ona čtvrtina dospělých Čechů se bez ohledu na panující dobrou či blbou náladu podvědomě připravuje na budoucnost. Na druhé straně ovšem nelze přehlédnout, že spousta lidí také stále považuje počítač za něco luxusního.

A právě těmto lidem se pokouší zatraktivnit počítače skupina poslanců. Navrhují totiž daňovou novelu, která by umožnila odečíst občanům od základu daně z příjmu nákup počítače pro vlastní, tedy nepodnikatelské využití. Odečet je limitován částkou 36 tisíc korun, za což je už dnes možné pořídit slušný standard s multimediální výbavou a vybavením pro internet. Návrh ale počítá rovněž s daňovým zvýhodněním firem, které při obměně svého vybavení odprodají počítače za výhodnou cenu svým zaměstnancům. Tento princip má motivovat firmy, které chtějí zvýšit kvalifikaci zaměstnanců i tím, že je vybaví počítači také mimo pracoviště. Navrhovaný zákon ale výslovně počítá s tím, že zvýhodněné pořizování osobních počítačů by platilo jen do roku 2004.

Záměr poslanců se setkává vesměs s kladnou odezvou. Ozvali se už ale také liberální fundamentalisté, kteří každou daňovou úlevu považují z principu za nespravedlivou. Autoři návrhu jsou prý socialisté, prodloužená ruka přerozdělovacího státu. Tato výtka zní poněkud komicky, když si uvědomíme, že návrh vehementně prosazují zejména mladí poslanci pravicových stran. A sympatie si získal rovněž u jinak nesmlouvavě liberální komentátorky deníku Mladá fronta Dnes Jany Bendové. Této dámě se dokonce zalíbila paralela, podle níž by bylo možné odečítat počítače z daní stejně jako děti. Bendová vidí mezi dětmi a počítači hlubokou souvislost. Je to naše budoucnost. Uchylovat se k podobným paralelám ale není vůbec nutné. I ten nejzatvrzelejší fundamentalista by přece měl souhlasit s tím, co je nakonec pro společnost ekonomicky efektivní, tedy i s motivací určité oblasti života. Vždyť totéž se třeba děje u soukromého penzijního připojištění nebo u stavebního spoření se státním příplatkem.