SB: Založit firmu v ČR trvá 40 dní, což je nad průměrem EU

Průměrná doba nutná pro vyřízení všech náležitostí pro založení firmy činila loni v České republice 40 dní, což je v rámci zemí Evropské unie nadprůměrně dlouho. Například v Dánsku je tato lhůta desetkrát kratší. Uvedl to odborný měsíčník Lobby s odkazem na statistiku Světové banky. Přijatá novela obchodního zákoníku, která stanovuje lhůtu pěti pracovních dnů pro provedení zápisu do obchodního rejstříku, by ale měla podle ekonomů tuto dobu výrazně zkrátit. Průměrný počet dní pro vyřízení úkonů spojených se založením podniku se výrazně liší stát od státu. Nejkratší je v Dánsku, kde založení firmy trvá čtyři dni, Francii, kde je na to třeba osm dní, či Nizozemsku, kde si to vyžádá 11 dní. Naopak delší lhůta než v Česku je například na Slovensku s 52 dny, Portugalsku se 78 dny nebo ve Španělsku, kde založení podniku trvá v průměru 108 dní. V celé Evropské unii průměr činí zhruba 35 dní.