Pětina rodinných firem plánuje generační výměnu. Porevoluční zakladatelé odcházejí do důchodu

V Česku existuje podle dat statistického úřadu 1,2 milionu podnikatelských subjektů a z nich je 87 procent rodinných firem. Většina vznikla po změně režimu, v devadesátých letech minulého století. V současné době se tak jejich zakladatelé blíží důchodovému věku a ve vedení firem dochází ke generační výměně. Podle dat společnosti CRIF lze předpokládat, že v následujících letech bude téměř pětina českých rodinných firem svůj byznys převádět na mladší generaci nebo prodávat.

Přestože rodinné podniky začaly vznikat už v 90. letech, definice rodinného podnikání se neustále upřesňuje. Ta první je z roku 2014 a v roce 2021 byla novelizována. Definice  umožňuje zavést určitou formu podpory rodinných podniků. Ty přitom tvoří víc než polovinu českého HDP a zaměstnávají víc než dva miliony pracovníků.

Také proto je důležité jejich hladké a zdárné předání z jedné generace na druhou. Odborníci přitom upozorňují, že nejde o jednoduchý proces. Zahrnuje přípravu potomků, výběr těch, kteří mají k řízení podniku vlohy, jejich adaptaci ve firmě, kde si sami musí postupně získat autoritu, až po předání plné zodpovědnosti za vedení firmy a osudy jejich zaměstnanců.

Ilustrační foto: Vysoká škola ekonomická v Praze

Zatímco v zahraničí, kde existuje kontinuita podnikání, s tím problémy nemají, v Česku s mezigeneračním předáváním firem nejsou velké zkušenosti. V zahraničí jsou také nástupci na proces předávání připravováni na prestižních školách, v Česku se vzdělávací systém týkající se rodinného podnikání teprve zavádí.

„To, co potřebujeme, je, aby české firmy rostly mezinárodně, a naše podniky zpět získaly ztracenou mezinárodní prestiž. Rodinné společnosti s novou generací vlastníků to mohou dokázat. Proti nám ale stojí silné firmy ze zemí, kde nebyl tento druh podnikání vymýcen tak, jako u nás za socialismu. Oni se měli kde učit po generace,“ poznamenal Libor Musil, člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Specifikům managementu rodinných firem se věnuje především pražská Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola finanční a správní a Technická univerzita Liberec. Odborníci ale nástupníkům doporučují i zahraniční praxi, stáž v jiné rodinné firmě, samostudium a také postupné přebírání jednotlivých oblastí managementu.

Podle dat společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která zpracovala analýzu pro českou platformu Family Business Week (Týden rodinných firem - největší událost pro rodinné firmy v Česku), lze předpokládat, že u téměř pětiny českých rodinných firem dojde v následujících letech k jejich předání nebo prodeji. Hlavním důvodem je věk dosavadních majitelů, kteří jsou starší 60 let. Celkem jde o 44 tisíc společností.

Ne vždy firmy zůstanou v rodinných rukách

Poradce rodinných firem David Krajíček v rozhovoru pro Český rozhlas ale upozornil, že ne vždy přechází vlastnictví rodinných podniků na potomky.

„Stává se, že když děti nechtějí pokračovat v řízení, v managementu té firmy, přejdou do správcovské role a jsou kvalifikovaným partnerem tmu profesionálnímu externímu managementu, který si rodina může najmout a který převezeme řízení po tom zakladateli,“ vysvětlil Krajíček, který je také zakladatelem akce Family Business Week.

Ilustrační foto: rawpixel,  Pixabay,  Pixabay License

Asociace malých a středních podniků a živnostníků dlouhodobě podporuje, aby rodinné firmy zůstávaly pokud možno v rodinných rukách. „V maximální možné míře k tomu přispíváme svými podpůrnými aktivitami,“ potvrdila pro podnikatelský časopis Prosperita generální ředitelka asociace Eva Svobodová.

Podle Michala Škrabiše, daňového experta poradenské společnosti PKF Apogeo, by k tomu měl ve větší míře přispět také stát. „Pro zatraktivnění rodinného podnikání by měl stát uvažovat o daňových úlevách, jako je zvýhodněné odpisování majetku u rodinných firem či nastavení limitu pro osvobození dividend od srážkové daně,“ uvedl.

Podle průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků uskutečnila loni agentura Ipsos, by také rodinné firmy ocenily větší finanční podporu ze strany státu.