Šéf poradního výboru v EU chválil sociální důraz euroústavy

Sociální akcenty v návrhu budoucí ústavy Evropské unie chválil v pátek v Praze předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) Roger Briesch. Šéf poradního výboru v EU, který zastupuje zaměstnance a zaměstnavatele v EU a snaží se v jejich prospěch ovlivňovat rozhodování EU, řekl, že je to asi jediná ústava, jež tak silně zdůrazňuje sociální práva. "Jsou zde termíny jako rovnost, rovnost příležitostí, zákaz diskriminace. Návrh vymezuje úlohu sociálních partnerů v sociálním dialogu. Zdůrazňuje význam občanské společnosti a participativní demokracie," podotkl Briesch. "Objevuje se i definice, že EU stojí na tržním sociálním hospodářství," řekl. Návrh ústavy, která má nahradit nynější základní smlouvy o EU, začnou v sobotu v Římě projednávat šéfové států a vlád zemí EU a přistupujících deseti států.