Senát vrátil sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách

Novela zákona, která měla zpřísnit dohled nad zadáváním veřejných zakázek, se vrací zpět do sněmovny. V pátek tak rozhodli senátoři. Z novely chtějí vypustit například povinnost zadavatele zveřejňovat na internetu veškeré informace vztahující se k výběrovému řízení. Podle senátora Václava Vlčka (ČSSD) je toto ustanovení vágní, chybně formulované a nelze ho v praxi použít. Zadavatel by se podle něj mohl například dostat do kolize se zákonem o ochraně osobních údajů. Senát dále navrhl prodloužit ze tří na pět dní lhůtu, v niž musí zadavatel rozeslat uchazečům protokol o konečném výsledku hodnocení. Senát chtěl také vypustit povinnost uchazečů o zakázky předkládat informace o vlastnické struktuře firem. Toto opatření mělo za účel zvýšit průhlednost zadávání zakázek a omezit účast firem, u nichž není jasné, kdo je vlastní. Na tuto změnu ale senátoři nepřistoupili, firmy tak budou muset ukazovat, kdo je vlastní. Zákon mimo jiné přináší novinku pro nákup aut. Pokud bude veřejný zadavatel vypisovat soutěž na nákup motorových vozidel, bude muset zohledňovat jejich ekologické parametry.