Daňové povinnosti restituentů při správě majetku

V minulém díle jsme řešili otázku povinností spojených s pronájmem restituovaného majetku u lidí žijících v zahraničí. Nyní rozebereme tento problém z druhé strany, tedy případy, kdy restituenti přesídlili do ČR a majetek jim naopak zůstal v zahraničí. Jan Hloch si opět pozval k mikrofonu Magdalénu Vyškovskou z advokátní kanceláře Peterka partners.

A co když se osoba, které byl vrácen majetek v restituci rozhodne se do ČR natrvalo přestěhovat a naopak jí zůstane majetek v zahraničí?

Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International
"Pokud se někdo vrátí trvale do ČR a je zde považován za daňového rezidenta,avšak zůstal mu však nějaký nemovitý majetek v zahraničí, který pronajímá, je potřeba znovu řešit otázku zdanění takového příjmu z pronájmu. I v tomto případě má povinnost tento český daňový rezident zdanit nejprve příjmy z pronájmu nemovitosti ve státě zdroje, tj. ve státě, kde se nemovitost nachází, a to podle lokálních předpisů daného státu. S ohledem na to, že je tato osoba daňovým rezidentem v České republice, musí přiznávat v České republice své celosvětové příjmy, tedy i příjmy ze zdrojů ze zahraničí včetně příjmů z pronájmu."

Jak se stanoví základ daně v ČR, pokud je příjem ze zahraničí a byl tam již zdaněn?

"Důležité je říci, že pro tento účel bude základ daně stanoven vždy podle českých předpisů, tedy buď budou uplatněny skutečné náklady nebo paušální náklady, tj. 30 %."

Bude tedy tento příjem zdaněn dvakrát?

"Nikoliv, příjem v žádném případě nebude zdaněn 2x, protože Česká republika uzavřela smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s cca 75 státy světa. Pokud si uvedeme příklad Rakouska a Německa, bude-li se nemovitý majetek českého daňového rezidenta nacházet v Rakousku, bude se uplatňovat zápočet daně, tzn. příjem se uvede do přiznání a vypočítá se z něj daň podle českých předpisů. Daň zaplacená v Rakousku se započte na daň připadající na tento příjem v přiznání podávaném v ČR. V případě Německa, kde je zamezeno dvojímu zdanění metodou vynětí s progresí, se příjem sice do přiznání uvede, následně se však vyjme, tedy vlastně odečte od základu daně a příjem se již znovu nezdaní. S ohledem na to, že sazba daně příjmů FO je v ČR rovná, není progresivní, žádné další výpočty již není potřeba provádět."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio