Senát žádá, aby ministerstvo zastřešilo i české školy v cizině

Senát vyzval ministerstvo školství, aby České školy bez hranic pro české děti v cizině zařadilo do rejstříku svých škol. Měly by tak mít možnost vydávat vysvědčení a osvědčení o výuce češtiny a českých reálií. Senát tak rozhodl v závěru své červnové schůze na návrh své komise pro krajany. "Podpora projektu Českých škol bez hranic je důkazem zájmu České republiky o návrat českých občanů zpět do vlasti," uvedl místopředseda komise Tomáš Grulich (ODS). V těchto školách se učí děti Čechů, kteří v cizině dlouhodobě pracují. Podle kvalifikovaných odhadů odešlo do ciziny po roce 1989 hlavně za prací přibližně 100.000 lidí.

Zatím dobrovolnický projekt má podporu ministerstva zahraničí, pro ministerstvo školství je ale zatím jen doplňkovým zájmovým vzděláváním. Jeho zařazení do českého školského systému má prý řadu právních překážek. "Nejedná se o školu s kompletním vzdělávacím programem," uvedl nedávno vrchní ředitel legislativy ministerstva školství Miroslav Šimůnek. Podotkl, že krajanské děti navštěvují zároveň základní školu v zemi, kde žijí. Grulich podotkl, že ministerstvo slíbilo už předpůldruhým rokem vypracovat právní analýzu, jak by bylo možné tyto školy zařadit do vzdělávací soustavy. Institucionalizace výuky by měla umožnit nejen její zkvalitnění, ale dětem českých rodičů mimo jiné umožnit, aby mohly plynule přejít do standardní české školy bez nutnosti každoročně se vracet do ČR kvůli absolvování zkoušky.

Autor: Peter Gabaľ