‘Náš hlas‘. Kampaň upozorňuje na problémy žáků s odlišným mateřským jazykem

Náš hlas

V českých školách přibývá dětí cizinců, narážejí ale na systémové bariéry. Upozorňuje na to kampaň Náš hlas, kterou spustila nezisková organizace META. Podílejí se na ní mladí lidé s různými kořeny. Spoty a akce mají poukázat na jazykovou bariéru v češtině, potřebu psychické pohody školáků i zajištění nutné podpory pro vyučující.

Kampaň Náš hlas je součástí projektu, který začal v říjnu 2022 a skončí letos na jaře. Jejím cílem je podle organizace META nechat zaznít hlas mladých lidí s migrační zkušeností a zvýšit tak povědomí o tom, že vícejazyčné žactvo i jejich vyučující mají neviditelné potřeby.

„A je proto potřeba adekvátní podpora nejen s ohledem na výuku češtiny, ale také na well-being (psychická pohoda) obou těchto skupin. Tak, aby se ve školách všichni cítili být více slyšeni, vítáni, podpořeni a byl rozvíjen jejich potenciál,“ vysvětluje na webu nezisková organizace META, která se zaměřuje na práci s migranty.

Kristýna Titěrová | Foto: Česká televize

Podle její programové ředitelky Kristýny Titěrové je český školní systém vůči dětem s jiným jazykem nespravedlivý. „Ta nespravedlnost na ně dopadá v tom, že nemají takovou školní úspěšnost, jakou by mohly mít a jakou by si přály. Zároveň často opouštějí vzdělávací systém předčasně,“ uvedla Tintěrová s tím, že v Česku  navštěvuje základní školy kolem 70 tisíc dětí se zahraničními kořeny, do středních škol jich chodí téměř 20 tisíc.

Podle organizace META by žáci s jiným mateřským jazykem uvítali častější a dostupnější výuku češtiny a také by potřebovali, aby učitelé lépe chápali jejich potřeby a uměli je podpořit. Osvětová akce vychází ze zkušeností 12 mladých se zahraničními kořeny i z výpovědí učitelek a učitelů.

Častější a dostupnější výuku češtiny

Situaci popisují tři spoty, které poběží na sociálních sítích a ve kterých studenti-cizinci zmiňují jazykovou bariéru, ale i pocit odloučení. Učitelé zase mluví o tom, že na vzdělávání cizinců nejsou vyškolení a tápou.

První spot poukazuje na potřebu častější a dostupnější výuky češtiny. Vystupuje v něm ukrajinský student Jehor, který se do Česka dostal po začátku války jako uprchlík, a popisuje své zkušenosti se školou, především s češtinou. Zástupkyně společnosti META poukazují na to, že příchozí se musí naučit jazyk velmi rychle. Ve školách pro ně nejsou jazykové kurzy či doučování z češtiny. Na žáky a studenty, kteří jazyk dobře zvládají, učitelé pak už neberou ohledy.

Další video, ve kterém mluví dívka s vietnamskými kořeny, reflektuje pocity vykořenění a kulturní odlišnosti. Třetí spot pak poukazuje na potřebu podpory vyučujících, kteří s vícejazyčnými školáky a školačkami pracují. Často nevědí, jak mají postupovat, protože na výuku žáků s jiným jazykem se nepřipravovali. Spoty ještě doplní dalších 12 videí a čtyři akce pro akce pro širokou a odbornou veřejnost.

Organizace META doporučuje změny v systému vzdělávání. Upravit by se mělo přijímací řízení a maturity, aby je mohli absolvovat mladí s jinou mateřštinou a češtinu měli jako druhý jazyk. Nastavit by se měla pravidla pro asistenty pedagogů pro vícejazyčné školáky i financování podpůrných opatření.

Ministerstvo školství zatím zásadní změny nechystá. Systém jazykové přípravy cizinců podle Emanuela Vitteka z tiskového oddělení průběžně vyhodnocuje a nevylučuje dílčí úpravy. „Tak, aby byla zajištěna optimální dostupnost, efektivita a zároveň i dlouhodobá finanční udržitelnost jazykové přípravy,“ řekl Českému rozhlasu.

Nedokonalosti v systému vidí i prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Podle něj by se například základy vzdělávání cizinců měli učitelé získat na pedagogických fakultách.

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Nezisková organizace META
spustit audio