Školám začíná nová povinnost - zajistit intenzivní kurzy češtiny pro děti cizinců

České školy navštěvují desítky tisíc žáků cizinců. Řada z nich po příchodu do školy česky vůbec nerozumí. Přestože to nemá být překážkou ve výuce, jazyková bariéra jim brání ve vzdělávání. Díky novelizaci dvou vyhlášek ministerstva školství musí školky i školy od září svým žákům cizincům zajistit jazykovou přípravu.

V České republice tvoří cizinci necelých pět procent obyvatelstva. Nejčastěji se jedná o Slováky, Ukrajince, Rusy, Vietnamce, Bulhary, Mongoly a Číňany. Děti cizinců tvoří na českých školách asi tři procenta žáků a jejich počet se neustále zvyšuje.

V uplynulém školním roce navštěvovalo mateřské, základní a střední školy v Česku skoro 50 tisíc dětí cizinců. To je dvakrát více než před deseti lety. Na základní školy chodilo asi 28 tisíc cizinců, mateřské školy navštěvovalo skoro 12 tisíc dětí a střední necelých 9 a půl tisíce.

„Každý rok ve vzdělávacím systému přibývá zhruba dva tisíce dětí, které jsou cizinci. V tuhle chvíli se děti cizinců objevují i na vesnicích, i ve školách, ve kterých dříve nebyly,“ řekla Českému rozhlasu Halka Smolová Závorová z Národního pedagogického institutu.

Organizace META, která pomáhá dětem cizinců s integrací do českého vzdělávacího systému, upozornila, že počet dětí a žáků, které nemají dostatečnou znalost češtiny, tedy vyučovacího jazyka, systematicky nikdo nezjišťuje. Podle jejích odhadů je na základních školách těchto dětí až 18 tisíc.

Za velký problém označila zejména jejich přechod ze základní na střední školu. Data za loňský rok ukazují, že ve studiu nepokračuje každý šestý cizinec. Přitom u žáků, pro které je čeština jazykem mateřským, je to až každý stý.

Změny od září

Dosud to bylo tak, že bylo na rozhodnutí samotné školy, jak se k žákům s nulovou nebo nedostatečnou znalostí češtiny postaví.

Od září budou mít předškoláci s cizí státní příslušností nárok na hodinu jazykové přípravy týdně, pokud ve školce v posledním povinném ročníku budou aspoň čtyři. Nově příchozí žáci cizinci základních škol budou mít nárok na intenzivní kurz češtiny v rozsahu až 200 hodin po dobu 10 měsíců.

„Výuka probíhá zejména v dopoledních hodinách, kdy jsou žáci po tuto dobu uvolněni z běžné výuky,“ doplnila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Intenzivní kurzy češtiny bude zajišťovat zhruba 400 škol po celé České republice. V každé obci s rozšířenou působností musí být alespoň jedna taková, aby do ní mohli dojíždět žáci z ostatních škol.