Šest stovek urbanistů bude v Praze jednat o problémech měst

Více než šest stovek zahraničních odborníků bude ode dneška do pátku v Praze jednat o územním plánování, problémech měst a sociálním rozměru urbanismu. Největší každoroční setkání expertů bude hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze. Tématem kongresu je hledání odpovědnosti i aktuální soudržnost komunit v multikulturním světě. Města se rozšiřují a vzdálenosti, jež většina obyvatel musí podnikat do zaměstnání, službami a zábavou, se neustále zvyšují. Naopak peněz na udržování a zlepšování komunikací, inženýrských sítí a veřejných služeb ubývá. S urbanismem souvisí i sociální otázka. Bohatí se koncentrují do uzavřených společenství, zatímco jiní mohou zůstat uvězněni v sociálních a etnických ghettech. Zvětšuje se i trhlina mezi pravomocemi a pocitem odpovědnosti. Setkání by mělo pomoci zodpovědět otázku, kdo by měl převzít odpovědnost za to, jak bude okolní prostředí vypadat v budoucnu.

Asociace sdružuje akademiky a mladé výzkumníky ze 150 evropských škol urbanismu a plánování. Konference se tak zúčastní experti z evropských zemí a také například z Číny, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu nebo Kanady.