Šimerka: K reformě penzí je třeba i podpora zaměstnanosti a rodin

Důchodová reforma je podle ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky nezbytná, musí být schválena v začínajícím parlamentním funkčním období. Zároveň ale musí být připravena v kontextu s posilováním zaměstnanosti a prorodinnou politikou kvůli zajištění financování penzijního systému. "Nebudeme-li se dostatečně starat o to, aby český národ nevymíral a tedy v řádu 20 až 25 let nebyl dostatek přispěvatelů do systému veřejných rozpočtů, vznikne o to větší problém," řekl ministr. Plánované prodlužování věku pro odchod do důchodu je podle něj třeba skloubit s lepším zaměstnáváním čerstvých absolventů škol. Varoval také před záměrem zastavit na delší dobu valorizaci důchodů, neboť část důchodců by se pak ocitla pod hranicí chudoby a stala se závislá na jiné státní podpoře.