Slováckým Vlčnovem opět po roce projel král se svou družinou

Ve slováckém Vlčnově vyvrcholila folklorní slavnost Jízda králů. Jejím nejdůležitějším účastníkem byl král, desetiletý Ondřej Mikulec. Na cestě vesnicí jej provázela družina tvořená 14 osmnáctiletými mladíky, pro které byl dnešek okamžikem, kdy podle vlčnovské tradice přestali být chlapci a stali se z nich muži. Král i jeho rodina se na velký den těšili. Potěšilo je slunečné počasí, které maminka Sabina Mikulcová vzývala od ledna.

Podle tradice byl král, jímž se chlapec může stát jen jednou za život, oblečen do dívčího kroje a v ústech měl růži. Slavnost má původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý původ tradice vidí folkloristé v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Jízda králů je od listopadu roku 2011 zapsaná na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.