Sněmovna podpořila změny zákoníku v bydlení

Sněmovna podpořila návrh novely občanského zákoníku, která má změnit paragrafy týkající se bydlení. Nová úprava má například pomoci řešit soudní spory o určení nájemného po ukončení jeho regulace. Novela nyní míří do výborů, které budou mít na projednání měsíc. Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, budou se moci podle návrhu obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém. Pro lepší orientaci soudů, ale především nájemců a pronajímatelů, připravuje ministerstvo pro místní rozvoj cenové mapy, které mají sloužit jako vodítko při hledání dohody.

S letošním rokem končí regulace nájemného přibližně pro 400.000 bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012. Předloha také omezí přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka a nájemníci podle novely budou muset nahlašovat více údajů o lidech, kteří s nimi v bytě bydlí navíc. Pobyt do dvou měsíců pokládá návrh za návštěvu, kterou není nutno hlásit. Novelu kritizovali levicoví poslanci, kteří poukazovali na její údajnou asociálnost. Podle Stanislava Křečka (ČSSD) jsou některá ustanovení dokonce protiústavní. Nutnost hlásit počet lidí v bytě existovala naposledy za heydrichiády, podotkl Křeček. Levici se ale nepodařilo prosadit ani zamítnutí novely ani její vrácení předkladateli.