Sněmovna posvětila evropskou úmluvu o ochraně dětí

Sněmovna schválila bez výhrad úmluvu Rady Evropy z roku 2007, která se týká ochrany dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Toto přijetí umožnila loňská novela, kterou se do trestního zákona dostaly pasáže, které mimo jiné postihují účast na pornografickém představení, v němž by účinkovalo dítě. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) poslancům potvrdil, že po schválení úmluvy nebude nutné měnit další zákony. Přijetí úmluvy má ještě zřejmě na červnovém zasedání potvrdit Senát. Úmluva si klade za cíl kriminalizovat sexuální zneužívání dětí včetně případů, kdy je takové zneužití spácháno v rámci rodiny nebo za použití násilí. Pamatuje také na preventivní opatření týkající se výběru a školení osob pracujících s dětmi nebo osvěty mezi dětmi s ohledem na rizikové situace. Mezi další cíle úmluvy patří zavedení programů na podporu obětí a telefonických a internetových linek důvěry. Úmluva také nabádá občany k ohlašování podezřelých incidentů. Pamatuje rovněž na možné zneužívání dětí prostřednictvím informačních technologií. Úmluva navíc umožní, aby soudy při posuzování sexuálního násilí na dětech zohlednily odsouzení pro obdobné zločiny, kterého se pachatel dopustil na území jiného členského státu.