Sněmovna zpřísnila pravidla pro tendry

Zadavatelé veřejných zakázek nebudou muset zveřejňovat na internetu všechny informace týkající se výběrového řízení. Počítá s tím novela zákona o veřejných zakázkách, kterou přijala sněmovna i s pozměňovacím návrhem Senátu. Novela má zejména zpřísnit dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Nyní ji dostane k podpisu prezident republiky.

Senát vrátil koncem dubna novelu do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Povinnost zveřejňovat všechny informace na internetu navrhli senátoři odstranit kvůli tomu, že je podle nich toto ustanovení vágní, chybně formulované a nelze ho v praxi použít. Zadavatel by se podle něj mohl například dostat do kolize se zákonem o ochraně osobních údajů. Na návrh Senátu poslanci také prodloužili ze tří na pět dní lhůtu, v niž musí zadavatel rozeslat uchazečům protokol o konečném výsledku hodnocení. Tam, kde to bude umožňovat povaha dokumentů, se budou tyto dokumenty doručovat do datových schránek. V zákoně naopak zůstává povinnost uchazečů o zakázky předkládat informace o jejich vlastnické struktuře tak, aby bylo jasné, kdo za nimi stojí.

Autor: Peter Gabaľ